[powrót] [powrót do "Konkursy szkolne"]

Klasy V przygotowały albumy poświęcone Królowej Jadwidze. Zgłoszone na konkurs albumy, w liczbie 20, były oceniane według kryteriów:

treść,
technika wykonania,
estetyka,
wizualizacja.

Komisja w składzie: Paweł Basznianin, Paweł Chołodyn, Małgorzata Gaszyńska, Magdalena Gołębiowska, Patrycja Nakonieczna i Anna Paterska (przewodnicząca) oceniła albumy i przyznała nagrody.

I miejsce zajęły uczennice klasy V c: Monika Duda, Barbara Górna, Agnieszka Harbuz, Agata Malinowska;
II miejsce zajęły uczennice klasy V b: Karolina Wałachowska i Agnieszka Kowalczyk,
III miejsce zajęła Agata Banaszak z klasy V b.
przyznano także jedno wyróżnienie dla ucznia klasy V b – Dawida Myśliwca.

Nad pracami komisji czuwały panie: B. Siejko i J. Zięba.