[powrót]

W dniach 21 i 22 października odbyła się wielka uroczystość - pasowanie na ucznia. Wzięli w nim udział zaproszeni goście: p. dyrektor Jerzy Piskor, p. dyrektor Joanna Kustra, p. dyrektor Grażyna Fijołek, ks. Mariusz Małkiewicz, przedstawiciel Komitetu Rodzicielskiego p. Waldemar Paszkiewicz, nauczyciele, delegacje klas, rodzice oraz oczywiście uczniowie klas pierwszych wraz z wychowawcami:

Klasa I „a” - p. Anna Szych

Klasa I „d” - p. Grażyna Ożga

Klasa I „b” - p. Anna Koślak

Klasa I „e” - p. Mariola Dudek

Klasa I „c” - p. Marzena Dziuba

Klasa I „f” - p. Luiza Kuryło - Słaby

         Każda klasa miała swoje barwy w postaci kolorowych kokard:  

Klasa I „a” - niebieskie

Klasa I „d” - zielone

Klasa I „b” - jasnozielone

Klasa I „e” - żółte

Klasa I „c” - różowe

Klasa I „f” - czerwone

Przebieg uroczystości:

  1. Część artystyczna w wykonaniu uczniów klas piątych i chóru szkolnego.

  2. Powitanie przybyłych gości oraz uczniów klas pierwszych.
  3. Przemówienia p. dyrektora Jerzego Piskora, ks. Mariusza Małkiewicza, przedstawiciela Komitetu Rodzicielskiego p. Waldemara Paszkiewicza, przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego Marcina Chrapowickiego.
  4. Część artystyczna w wykonaniu uczniów klas pierwszych.
  5. Uroczyste przyrzeczenie przy sztandarze szkoły słowami:

Przyrzekam być dobrym Polakiem,

Dbać o dobre imię klasy i szkoły.

Będę uczyć się w szkole - jak kochać Ojczyznę,

Jak dla niej pracować kiedy urosnę.

Będę starał się być dobrym kolegą,

Swym zachowaniem i nauką

Sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

  1. Potwierdzenie przez przedstawicieli klas słów przyrzeczenia odciskiem kciuka.
  2. Pasowanie na ucznia przez dyrektora szkoły, wręczenie dyplomów i legitymacji szkolnych.
  3. Część artystyczna w wykonaniu uczniów klas piątych i chóru szkolnego.
  4. Poczęstunek w salach przygotowany przez rodziców.