[powrót]

  W dniu 18 marca 2000 r. nasza szkoła obchodziła Święto Patronalne, połączone z Jubileuszową Pielgrzymką do Katedry Lubelskiej.

Zajęcia szkolne odbywały się w dwóch blokach czasowych. Klasy starsze przez godzinę na zajęciach dydaktycznych z wychowawcami rozmawiały o patronce szkoły i rozwiązywały quiz poświęcony jej życiu. Potem schodziły na salę gimnastyczną na centralną część obchodów - przedstawienie o Królowej Jadwidze. Klasy młodsze (I i II) przychodziły od razu na przedstawienie.

Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego odśpiewano hymn narodowy, a chórek z kl. V "c" wykonał ułożony specjalnie na tę uroczystość hymn o św. Jadwidze. Po wyprowadzeniu pocztu sztandarowego uczniowie kl. VI "a" - Patrycja Abramek i Jakub Surowiec, ubrani w krakowskie stroje rozpoczęli uroczystość: wprowadzili zebranych w odpowiedni nastrój i poinformowali o organizowanych konkursach o św. Jadwidze.

Aktorami byli uczniowie z kl. VI "a", którymi opiekowała się wychowawczyni p. Danuta Spyra, s. Emilia Bienias i p. Katarzyna Pietroń. Wykonaniem pięknej dekoracji Nieba zajęła się p. Marianna Szerement wraz z p. dyr. Joanną Kustrą i p. Danutą Spyrą. Dekoracja Nieba? - tak, gdyż akcja przedstawienia rozgrywa się w Niebie.

Kilku dziennikarzom po przetargach ze św. Piotrem udało się przekroczyć bramę Nieba, by przeprowadzić wywiad o św. Jadwidze. Po rozmowie ze św. Piotrem, królem Jagiełło i zakonnikiem, w końcu mogli porozmawiać z samą królową. Co więcej, królowa zaproszona przez krakowiaków, którzy wykonali dla niej taniec (przygotowany przez p. R. Smyk) opuszcza za zgodą św. Piotra Niebo i udaje się w odwiedziny do Krakowa. W trakcie przedstawienia dziennikarze oczekując na króla Jagiełłę mogli jeszcze obejrzeć taniec "Jagódek" - małych dziewczynek św. Jadwigi (przygotowany przez s. Emilię Bienias). Po słowie narratora kończącym przedstawienia wszyscy aktorzy wyszli na scenę, by miłym ukłonem sprowokować gromkie oklaski.

        Oto nazwiska aktorów:

Na zakończenie uroczystości chórek z klasy V "c" odśpiewał drugą pieśń o Królowej Jadwidze. Obydwa utwory skomponowała i napisała do nich słowa p. Renata Sieńko - Kreft.