Szkoła Podstawowa nr 21
im. Królowej Jadwigi w Lublinie

ul. Zuchów 1
PL 20-047 Lublin

tel.+48 81-534-18-36,
tel. 801-16-41 (automat na korytarzu), e-mail: sp21@sp21.lublin.pl
fax:  +48 81-533-15-84

HTML 3.2 Checked!