Absolwenci Szkoły Nr 21 w roku szkolnym 1922/23

Klasa VII

Skład personelu nauczycielskiego: O. Tosio, L. Śmieciuszewska, H. Szewczykowska, M. Nowicka, E. Janietzówna, J. Rauchówna, H. Serkam, Br. Jastrzębska, Wł. Stelmachowa, J. Pfaffenhausenowa, M. Wiśniakowa.