Absolwenci Publicznej Szkoły Powszechnej Nr 21 w roku szkolnym 1943/44

Klasa VIIa - wychowawca p. Lidia Śmieciuszewska

Klasa VII b - wychowawca p. Eugenia Janietz