Absolwenci Publicznej Szkoły Powszechnej Nr 21 w roku szkolnym 1945/46

Klasa VIIa

Klasa VIIb - wychowawca p. Lidia Śmieciuszewska