Absolwenci Szkoły Podstawowej Nr 21 w Lublinie w roku szkolnym 80/81

Klasa VIIIa - wychowawca p. Zofia Kiszczak

Klasa VIIIb - wychowawca p. Helena Kowalczyk