W dniu 13 czerwca 2006r. zakończył się audit certyfikacyjny Systemu Zarządzania Jakością ISO wg normy EN ISO 9001:2000 (PN-EN ISO 9001:2001) funkcjonującego w Szkole Podstawowej nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie.

           W jego wyniku auditorzy GEM Biura Certyfikacji - przedstawiciela w Polsce niemieckiej jednostki certyfikującej Systemy Zarządzania  TÜV SAARLAND TÜV CERT w zakresie certyfikacji systemów zarządzania jakością - rekomendowali SZJ funkcjonujący w szkole do przyznania certyfikatu.Na zdjęciu: auditorzy w trakcie pracy z Pełnomocnikiem ds. SZJ - wicedyrektor Marią Laskowską.

Na zdjęciu: Certyfikat potwierdzający, że szkoła posiada wewnętrzną organizację zorientowaną na jakość
i spełnia wymagania normy DIN EN ISO 9001:2000 (ważny do 27 czerwca 2009 roku).
(wersja polska certyfikatu po kliknięciu na zdjęcie wersji angielskiej)