Jadwiga Kudyba

nauczyciel kontraktowy informatyki i techniki

Aneta Waśkowicz

nauczyciel kontraktowy języka polskiego

Szkoła Podstawowa nr 21 w Lublinie

 

 

 

Scenariusz zajęć edukacyjnych dla uczniów klas IV –VI

BEZPIECZEŃSWO W INTERNECIE

 

 

Data: 16.02.2005

Ilość jednostek lekcyjnych: 1 godz.

 

 

Temat: Bezpieczny w Internecie

 

Cel ogólny: uświadomienie uczniom zagrożeń czyhających w wirtualnym świecie, promocja bezpiecznego, kulturalnego i efektywnego korzystania z Internetu.

 

 

Cele operacyjne

Uczeń:

*      wie, czym jest „globalna sieć”,

*      zna swoje prawa jako użytkownika Internetu,

*      posługuje się podstawowymi pojęciami związanymi z siecią,

*      jest świadomy, jakie zagrożenia może nieść Internet (znajomość podstawowych zagrożeń, znajomość metod działania osób o złych zamiarach, umiejętność bezpiecznego zachowania się w ryzykownych sytuacjach),

*      stosuje zasadę ograniczonego zaufania w Internecie „Nieznane znaczy niebezpieczne”,

*      zna zasady zgodnego z prawem wykorzystania komputera (prawa autorskie, licencje, piractwo komputerowe),

*      ma świadomość, że nie wszystkie strony internetowe tworzone są przez profesjonalistów i zawierają prawdziwe dane,

*      wie, do kogo zwrócić się z prośbą o pomoc w razie poczucia zagrożenia,

*      zna internetowe adresy fundacji i innych organizacji zajmujących się zwalczaniem nielegalnych treści w sieci,

*      zna zasady bezpiecznego poruczania się po sieci (umiejętność ochrony własnych danych osobowych, stosowanie zasady ograniczonego zaufania w kontaktach z osobami znanymi wyłącznie z Internetu, umiejętność ochrony komputera przed zagrożeniami w sieci – stosowanie odpowiedniego oprogramowania we właściwy sposób, bycie „legalnym” – niestosowanie pirackich multimediów, oprogramowania)

*      stosuje internetowe zasady dobrego wychowania – Netykietę.

 Metody pracy:

- aktywizująca,

- praktycznego działania,

- wizualizacja.

 

Formy pracy:

- zbiorowa (to samo zadanie dla każdego ucznia),

- jednostkowa (prowadzący + klasa),

- grupowa.

 

Pomoce dydaktyczne:

- arkusze szarego papieru, flamastry, magnesy,

- karty zadaniowe.

 

 

 

 

 

 

Przebieg zajęć edukacyjnych:

 

 

        I.      Część wstępna

 

1.      Powitanie i czynności organizacyjne.

  1. Ustalenie zasad współpracy:

*     Jesteśmy wobec siebie życzliwi.

*     Mówimy pojedynczo i uważnie słuchamy.

*     Mamy prawo wyrazić swoje opinie, nawet wtedy, gdy są one inne niż pozostałych osób.

Wprowadzenie do tematu zajęć edukacyjnych. Przedstawienie przez nauczyciela przykładów prawidłowego zastosowania Internetu i jego zalet:

 

*      szybkie wyszukiwanie danych plików,

*      źródło informacji,

*      przegląd prasy internetowej,

*      możliwość przesyłania różnego rodzaju materiałów,

*      komunikowanie się z ludźmi na całym świecie,

*      granie w gry,

*      przygotowywanie się do lekcji,

*      rozwijanie swoich zainteresowań,

*      korzystanie z internetowych sklepów,

*      operacje finansowe (przelewy bankowe),

*      „ściąganie” zdjęć,

*      korzystanie z darmowego oprogramowania,

*      szukanie przyjaciół,

*      zabawa,

*      narzędzie pracy wielu osób,

*      kontakt ze światem dla ludzi, którzy nie mogą wychodzić z domu,

*      zapewnia anonimowość,

*      pozwala się otworzyć.

 

Przedstawienie uczniom Necika, który został wcześniej narysowany na kartonie formatu A3. W centralnej jego części znajdują się wklejone zalety Internetu.

 

3.      Uświadomienie celów lekcji.

 

     II.      Część podstawowa

 

4.      Zgromadzenie materiału na temat zagrożeń i bezpieczeństwa. Nauczyciel dzieli uczniów na 3 grupy. Każda z grup otrzymuje jedną kartę /arkusz papieru A3/, na której znajduje się rozpoczęte zdanie. Zadanie grupy polega na dopisaniu 5-10 zakończeń danego zdania. /7-10 min./

                     I.      W sieci czuję się zagrożony(a) w sytuacji, gdy...

                II.      Przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem
z Internetu mogę się ustrzec...

          III.      Rozmawiając przez sieć nigdy...

 

5.      W przypadku napotkania przez uczniów na trudności nauczyciel udziela pomocy.

6.      Po zakończeniu pracy przedstawiciele grup przyklejają kartki na tablicy i przedstawiają wyniki swojej pracy, na podstawie których wspólnie z nauczycielem omawiane są zagrożenia, jakie niesie Internet oraz sposoby ustrzeżenia się przed nimi. Na podstawie tego, o czym mówią uczniowie wpisujemy:

 

*      Na pierwszym arkuszu (do postaci przedstawionej na plakacie) - zagrożeń, jakie niesie Internet.


ZAGROŻENIA, JAKIE NIESIE INTERNET

 

*      Internet narzędziem wywiadu dla przestępców.

*      Oszustwa i wyłudzenia.

*      Włamania komputerowe.

*      Groźby, nękanie.

*      Obrót danymi osobowymi.

*      Uzależnienie.

*      Problemy psychospołeczne.

*      Wirusy i inne zagrożenia techniczne.

*      Szkodliwe treści (pornografia, przemoc, wulgarność, używki, hazard, broń, sekty, rasizm).

*      Łamanie praw.

*      Długotrwale korzystanie z wirtualnego kontaktu utrudnia bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem.

 

 

*      Na drugim arkuszu - zasad postępowania, które pomogą czuć się bezpiecznie w Sieci.


ZASADY POSTĘPOWANIA W INTERNECIE

 

*      Nigdy nie podawaj informacji o sobie, takich jak: twój adres, numer telefonu, miejsce pracy i numer do rodziców oraz nazwa i miejsce swojej szkoły.

*      Mów swoim rodzicom wszystko, co sprawiło, że czujesz się zakłopotany kiedy używałeś Internetu.

*      Nigdy bez zgody rodziców nie umawiaj się na spotkanie z kimś, kogo poznałeś
w Internecie. Jeżeli rodzice zgodzą się na spotkanie, upewnij się, że odbędzie się
w miejscu publicznym i nie idź tam sam.

*      Nigdy nie odpowiadaj na wiadomości czy inne wiadomości z sieci, które są dwuznaczne, obsceniczne, agresywne, przerażające albo wywołujące u ciebie zmieszanie. Zrób kopię takiej wiadomości i przekaż rodzicom, oni wyślą to do odpowiednich władz.

*      Nigdy bez zgody rodziców nie wysyłaj własnych zdjęć ani innych prywatnych materiałów osobie, którą poznałeś online.

*      Przestrzegaj reguł, jakie ustalili twoi rodzice, dotyczących korzystania z Internetu.
W Internecie znajdują się strony przeznaczone tylko dla dorosłych. Jeżeli sam znajdziesz taką stronę, opuść ją i idź na jedną ze stron dla dzieci.

 

 

 

 

 III.      Część końcowa

 

7.      Ekspozycja pracy uczniów.

8.      Ewaluacja zajęć.

 

PYTANIA NA PODSUMOWANIE WARSZTATÓW

*      Wymień trzy przykłady zalet Internetu.

*      Wymień trzy przykłady zagrożeń wynikających z używania Internetu.

*      Jak można ustrzec się przed zagrożeniami związanymi z korzystania z Internetu?

*      O czym mówiliśmy dzisiaj na zajęciach?

*      Czego nowego dowiedziałem się podczas spotkania?

*      Jak powinienem postępować, by czuć się bezpiecznie w Sieci?

*      Co pomogłoby mi uczyć się szybciej, bardziej interesująco?

*      Czy dzisiejsze spotkanie podobało Ci się i dlaczego?

*      Jak sądzisz, jaki był cel dzisiejszych warsztatów?

 

9.      Pożegnanie uczniów.

 

 

 

 

 

..............................................

                                                                                                                              podpis nauczyciela