Informator biblioteczny    1/2000

Wydajemy Informator o bibliotece z myślą o naszych czytelnikach. Będzie on dodatkowym przewodnikiem po bibliotece szkolnej oraz pomocny w korzystaniu ze zbiorów. Jest to pierwszy numer, który mamy nadzieję zostanie przyjęty przez Was dobrze. Jednocześnie, jesteśmy otwarci na nowe propozycje i uwagi.

Klub Miłośników Biblioteki

I. Ogólne wiadomości o bibliotece szkolnej.

W roku szkolnym 1994/95 książki znajdujące się na stanie biblioteki wpisano do komputera przy wykorzystaniu programu MOL firmy Vulcan . Każdej książce nadano kod kreskowy - nr identyfikacyjny książki . Uczniowie naszej szkoły otrzymali nowe karty biblioteczne . Za pomocą czytnika komputer odczytuje kartę wypożyczeń czytelnika . W latach 1996/97 i 1997/98 opracowano komputerowo kasety video i płyty . Biblioteka szkolna czynna jest od 7.30 - 16.15. Zajmuje dwa pomieszczenia.

W pierwszym pomieszczeniu znajduje się wypożyczalnia i czytelnia z czterema stolikami i jednym stanowiskiem komputerowym dla czytelników, przy pomocy którego użytkownicy biblioteki mogą korzystać z katalogów, kartoteki zagadnieniowej oraz opcji czasopisma dzięki, której mogą zapoznać się z oferowanymi przez bibliotekę tytułami czasopism. W tym pomieszczeniu znajduje się księgozbiór podręczny oraz półki z czasopismami. Drugie pomieszczenie to magazyn książki . W nim znajdują się główne zbiory biblioteki .

Dostępne są następujące sposoby wyszukiwania pozycji książkowych w komputerowym katalogu:

Kartoteka zagadnieniowa zawiera opisy bibliograficzne artykułów z czasopism. Są gromadzone w bibliotece teczki osobowe i zagadnieniowe. Są w nich wycinki, ilustracje z różnych czasopism. Teczki te mogą być przydatne w prowadzeniu każdej lekcji. Można je wypożyczać za pośrednictwem łącznika lub osobiście. 
        Księgozbiór główny biblioteki liczy 11169 voluminów , podręczniki szkolne (1012), broszury i programy nauczania, kasety video (55), programy komputerowe(80), płyty (30)

 Księgozbiór jest podzielony na następujące działy:

 

                        Księgozbiór biblioteki jest systematycznie powiększany.

 II. Regulamin biblioteki.

 1.Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły.

2.Ze zgromadzonych w bibliotece książek i czasopism. Korzystać można:
- wypożyczając je do domu (lektury szkolne, literatura piękna, książki popularnonaukowe.)
-czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma)

3. Jednorazowo wypożyczyć można dwie książki na okres 2-ch tygodni.
W uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń, może prolongować termin zwrotu.

4.W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki i innych materiałów czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję albo inną wskazaną przez bibliotekarza o wartości wyższej niż materiału zagubionego.

5. Wszystkie wypożyczone materiały powinny być zwrócone przed końcem roku szkolnego. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do przedstawiania w sekretariacie szkoły zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.

6.W bibliotece obowiązuje cisza.

7.Każdy uczeń ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biblioteki.

Każdemu nauczycielowi wypożyczamy książki na okres całego roku szkolnego bez konieczności przedłużania.

III. Biblioteka zachęca do korzystania z kaset video na lekcjach z następujących przedmiotów:

Muzyka 1:

-Elementy muzyki , tempo , dynamika, artykulacja

-Formy muzyczne - ABA

-Formy muzyczne -Rondo

-Formy muzyczne -Wariacje

-Rytm, melodia, barwa

-Instrumenty perkusyjne

-Instrumenty smyczkowe

-Instrumenty dęte

-Być w orkiestrze symfonicznej

-Krakowiak ci ja

-Mazur

-Polonez

 • Muzyka 2; klasy 4-8:

-Opera

-Muzyka kaszubska

-W puszczy zielonej

-Nuty, moje nuty skąd wy się bierzecie

 • Ochrona środowiska naturalnego cz. 1

-Raport w sprawie bobra

-Żywe srebro

-Kopalnia nad Czarną Hańczą

-Azyl w nucie Wisły

-Mieć miedź

-Kwaśne deszcze - Kwaśny problem

 • Ochrona środowiska cz. 2

-Światowe rezerwy biosfery w Polsce

-“ Bóg stworzył świat i dał go człowiekowi’’

-Wszystko, co w przyrodzie najcenniejsze

-Parki Narodowe zagrożone

-Była łąka

-Siarka i ...

-Puszcza Białowieska A.D. 83

 • Chemia:

-Węglowodory szeregu metanu

-Szereg homologiczny alkoholi

-Krzemiany

-Brud, mydło, detergenty 

-Kwasy i ługi są niebezpieczne

 • Plastyka; klasy 1-3

-Architektura sztuką budowania

-Co to jest grafika?

-Rozmowa o malarstwie

-Rzeźba

klasa 5:

-Ślady na skałach

klasa 6:

-Gotyk-architektura

-Gotyk-malarstwo, rzeźba, rzemiosło artystyczne

-Impresjonizm

klasa 7:

-O przestrzeni w malarstwie

-Stanisław Wyspiański

-Światło i cień w malarstwie

-Barwy w malarstwie

klasa 8:

-Koloryzm polski

-Linia

 • Plastyka 2:

-Sztuka starożytnego Egiptu

-Sztuka starożytnej Grecji

-Sztuka starożytnego Rzymu

-Gdańska sztuka kuźnicza

-Polskie malarstwo historyczne

-Marcello Baciarelli - malarz ostatniego króla

-Olga Boznańska

-Secesja

-Stanisław Wyspiański

 • Plastyka 3:

-Plakaty

-Formizm

-Jacek Mierzejewski

-Eugeniusz Eibisch

-Ten kolor jedno ma imię

-Nieoficjalni

-Sztuka Afryki

-Chimera na polnej drodze

 • Geografia (2 kasety)

 • Historia (4 kasety)

 • Technika (kl. IV -VI, VII - VIII)

Przygody Gwiazdeczek w Kosmosie.
 Film “Śnieżnobiały uśmiech’’- Program promocji zdrowego uzębienia dla klas I

 • Przysposobienie obronne

-Współczesne środki rażenia

-Budowa polowej linii telefonicznej

-Pierwsza pomoc porażonym bojowymi środkami trującymi

-Częściowe i całkowite zabiegi sanitarne

-Sztuczne oddychanie

-Zewnętrzne uciskanie serca

-Opatrywanie ran i tamowanie krwawienia

-Pierwsza pomoc w urazach urzędu ruchu

-Pierwsza pomoc po ukąszeniach i użądleniach

 • J. polski:

AUTORZY LEKTUR

-Maria Kownacka

-Maria Konopnicka

-Irena Jurgielewiczowa

-Jan Kochanowski

-Władysław Broniewski

-Konstanty Ildefons Gałczyński

EDUKACJA KULTURALNA

-Poznajemy teatr

-Trzy teatry

-Papkin – gra aktorska

-Tworzywo filmowe

-Elementarz filmu

 • J. polski; klasy 1-3

-M. Kownacka

-Przez różową szybkę E. Szelburg-Zarembina

-Krakowskie legendy

 • J. polski; cz. 1:

-Maria Konopnicka  

-Irena Jurgielewiczowa

-Jan Kochanowski

 • J. polski; cz. 2:

-Poznajemy teatr

-Trzy teatry

-Papkin - gra aktorska

-Tworzywo filmowe

-Elementarz filmu

 • J. polski; cz. 3:

-W bibliotece

 

  -Bez rodziny i bez strachu
  -Panowie do dzieła
  -Meduza przybrzeżnych wód
  -Gdy woda jest prawie wszystkim
  -Cierpliwość pierzastych adoratorów
  -Będziemy mieli jajko...
  -Ziarno w zaczarowanym lesie
  -Wojna z muchą
  -Sąd nad ropuchą
  -Mój drogi wspólnik


-Super drapieżnik
-Królestwo traw
-Życie w strefie przypływów
-Zanim pojawił się motyl
-Skrzydlata przygoda
-Dzieci pasożyta
-Zawsze będą placki, bobki
i odchody
-Szkoła drapieżników
-Drapieżnik nad drapieżnikami
-Genialne mięczaki
-Życiodajny piasek

-IBM PC—komputer dla każdego:

Kaseta zawiera krótkie omówienie konfiguracji i urządzeń współpracujących z komputerem

 

IBM—PC , opis przystosowania komputera do swoich potrzeb , praktyczny kurs systemu operacyjnego DOS 5.0, omówienie

i zaprezentowanie pakietu ,,The Norton Commander ‘’

-Język polski, kl. VII - Idziemy do teatru

-Matematyka, kl. IV - Kleks, Lusterko, Nożyczki

-Matematyka, kl. VII

Spójrz na okna

-Historia, kl. VIII

Między wojnami - Z dziejów II Rzeczypospolitej, Państwo

Między wojnami - Z dziejów II Rzeczypospolitej, Społeczeństwo

-Geografia, kl. IV

Wędrówka po Warszawie

-Geografia, kl. VIII

Nizina Mazowiecka, część I - Krajobraz

Nizina Mazowiecka, część II - Gospodarka 

IV. Biblioteka poleca następujące programy komputerowe:

 • Turbo Pascal
 • MS- Windows v.3.1
 • Notebook Utilities
 • MS-DOS v.6.2
 • MS-DOS v.5.0A
 • Polskie czcionki  
 • TAG v.3.1
 • dBuse v. 3.1
 • MS-DOS v. .2.0
 • Geografia Europy
 • Geografia Ameryki Południowej
 • Geografia Ameryki Północnej
 • Astronomia
 • Fizyka -symulacja rzutów
 • Fizyka -wzory i obliczenia
 • Fizyka-kinematyka
 • Fizyka-grawitacja
 • Brzdąc
 • Mała Ortografia
 • Komputerowy słownik angielsko-polski
 • AC Logo


 • Matematyka dla klas 1-4

 • Algebra

 • Matematyka. Wzory i obliczenia

 • Gramatyka.

 • Dyktando z komputera

 • Ortografia

 • Anatomia człowieka

 • Chemia układ okręgowy

 • Geometria

 • Podróż po Polsce

 • Geografia Azji

 • Geografia Afryki

 • Mat 1-2-3

 • Mat Miś

 • Pitagoras

 • Plus!

 • Works dla Windows 95

 • Literki - cyferki

 • Test Maker

 • Mikrografix

 • Logo Komeniusz

 • Work's 95

V. Wykaz czasopism prenumerowanych przez bibliotekę: 

 • Biblioteka w Szkole
 • Biologia w Szkole
 • Chemia w Szkole
 • Dziennik Wschodni
 • Eko -Świat
 • Fizyka w Szkole
 • Gazeta Szkolna
 • Geografia w Szkole
 • Głos Nauczycielski
 • Język Polski w Szkole
 • Kultura Fizyczna
 • Matematyka
 • Młody Technik
 • Nauczanie Początkowe

 • Nowa Szkoła

 • Nowe w Szkole

 • Plastyka i Wychowanie

 • Płomyczek

 • Poradnik Bibliotekarza

 • Poznaj Swój Kraj

 • Problemy Opiekuńczo -Wychowawcze

 • Przyroda Polska

 • Rzeczpospolita

 • Świerszczyk

 • Wiadomości Historyczne

 • Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne

 • Wychowanie Muzyczne

 • Życie Szkoły

  VI. W bibliotece szkolnej są dostępne następujące regulaminy i zarządzenia:

                 -Statut Szkoły Nr 21          

                 -Wewnątrzszkolny system oceniania SP nr 21(wybrane zagadnienia)

                 -Program wychowawczy SP 21

                 -Szkolny zestaw programów nauczania w roku 1999/2000.

                 -Wykaz programów nauczania doprowadzonych do użytku szkolnego do dnia 31.03.99 r.

 
!

-Regulamin przyznawania nagród dyrektora szkoły

-Rozporządzenie MEN z dnia 10 grudnia 1991 w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk i kwalifikacji niezbędnych do ich zajmowania oraz zasad i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela

-Regulamin oceniania pracy nauczycieli SP 21opracowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 grudnia 1991

-Instrukcja alarmowa w przypadku zgłoszenia o podłożeniu lub znalezieniu ładunku wybuchowego w obiekcie użyteczności publicznej

-Uchwała Nr 246 / 96 Zarządu Miasta Lublina z dnia 23.09. 1996 r. w sprawie ustanowienia stypendium Prezydenta MIASTA Lublina dla uczniów szkół prowadzonych przez Miasto Lublin za wybitne osiągnięcia w nauce oraz zatwierdzenia regulaminów jego przyznawania

-Regulamin zakładowego funduszu socjalnego SP nr 21

-Zadania nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci w czasie lekcji, zajęć i przerw w obiekcie szkolnym.

-Zarządzenie dyrektora - Instrukcja Kancelaryjna - z dnia 03.01.1993.

-Regulamin Organizacji i działalności Rady Pedagogicznej SP. 21 w Lublinie opracowany w oparciu o ustawę systemu oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami

-Regulamin dodatku motywacyjnego

-Regulamin organizacji i działalności Rady pedagogicznej SP nr 21 w Lublinie opracowany w oparciu o ustawę o systemie oświaty z dnia 7.11.1991r.

-Cele ogólne pracy Szkoły

oraz regulaminy i zarządzenia na bieżąco przychodzące do biblioteki:

-Regulamin badania kompetencji ucznia klasy ósmej szkoły podstawowej połączonego z nową formułą przyjmowania uczniów do klasy pierwszej publicznych szkół ponadpodstawowych dla młodzieży

-Informator o konkursach dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 1999/2000

-Plan pracy wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli

-Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 1999/2000

-Propozycje form doskonalenia zawodowego nauczycieli

-Biblioteczka reformy (zeszyty).