CYTATY O KSIĄŻCE

Kiedy pierwszy raz czytam dobrą książkę, doświadczam uczucia, jakbym zyskał nowego przyjaciela. (Johan Wolfgang Goethe)

Lubić czytanie - to znaczy godziny nudów, które człowiek miewa w życiu, zmieniać na godziny radości. (Monteskiusz)

Kochajcie książki. One ułatwią Wam życie, po przyjacielsku pomogą zorientować się w pstrej i burzliwej gmatwaninie myśli, uczuć i zdarzeń. One nauczą Was szanować człowieka i samych siebie, one uskrzydlą rozum i serce uczuciem miłości dla świata, dla człowieka. (Maksym Gorki)

Wszystko, co we mnie dobre, zawdzięczam książce. (Maksym Gorki)

Ginęły państwa, społeczeństwa, plemiona i narody, a książka pozostawała. Rośnie ona   i rozwija się razem z postępem ludzkości. (Aleksander Hercen)

W książkach jest coś szczególnego. Książki przenikają nas do głębi(...) A żadna nie przychodzi samotnie, ale wprowadza imiona innych i jedna każe łaknąć drugiej. (Francesco Petrarka)

Tworzeniu wielu ksiąg nie ma końca. (Biblia)

Świat cały nie pomieściłby ksiąg, które by należało napisać. (Biblia)

Do nauczania i uczenia się konieczne są trzy środki pomocnicze: po pierwsze książki, po drugie książki, po trzecie książki. (Stanisław Konarski)

Czytanie to najlepszy sposób uczenia się. Czytanie najlepszą nauką. (Aleksander Puszkin)

Lektura jest procesem twórczym. Czytając książkę czytelnik dokonuje pracy pokrewnej z pracą pisarza: wyobraźnią uzupełnia to, co znajduje się w tekście. (Ilia Erenburg)

Nie ma dobrych książek dla głupca, możliwe, że nie ma złych dla człowieka rozumu. (Denis Diderot)

Wynalazek druku - jest największym wydarzeniem w historii. To matka rewolucji. (Wiktor Hugo)

Czytanie rozwija rozum młodzieży, odmładza charakter starca, uszlachetnia w chwilach pomyślności, daje pomoc i pocieszenie w przeciwnościach. (Marcus Tullius Cicero)

Pokój bez książek jest jak ciało bez duszy. (Marcus Tullius Cicero)

Książka to przyjaciel, który nigdy nie zdradzi. (Jaques Velle des Bavveaux)

Nie ma książek moralnych lub niemoralnych.Są książki napisane dobrze lub źle. (Oscar Wilde)

Większość czytelników gromadzi książki w swej bibliotece, a większość pisarzy umieszcza swą bibliotekę w swych książkach. (Chamfort)

Ludzie, którzy władają biblioteką, zetknęli się z książką, z życiem odbitym, stali się poniekąd sami już tylko lustrzanym odbiciem rzeczywistości żyjących ludzi. (Izaak Babel)

Przyzwyczaić się do czytania książek, to zbudować sobie schron przed większością przykrości życia codziennego. (Somerset Maugham)

Aby istnieli wielcy poeci, muszą być wielcy czytelnicy. (Walt Whitman)

Nie można napisać dobrej książki nie będąc złośliwym. (Aldous Huxley)

Książki są tak skonstruowane, że rozmnażają się przez czytanie

Jeśli powstały, nikt już nie zdoła groźbą, wykrętem ich odwołać. (Sergiusz Jarmuła)

Ludzkość wymyśliła dwie doniosłe rzeczy na świecie. Najmądrzejszą rzecz - książkę i najgłupszą - wojnę. (Mieczysław Kotarbiński)

Książka jest największym dobrem człowieka. Rozszerza świadomość ludzką, stwarza sojusz człowieka z człowiekiem, łączy, budzi, niepokoi, przetwarza, rzeźbi rysy swej epoki i wyprzedza ją. Znikome życie ludzkie rozszerza po granice wieczności, przezwycięża mijanie. (Emil Zegadłowicz)

Książko, najwierniejszy towarzyszu w podróży życia, milczący w nieszczęściu, gadatliwy w radości, mówiący tylko wtedy, gdy się słuchać pragnie - jesteś jednym z najcenniejszych darów, jakie nam zesłali bogowie na nasz smutny padół. (Jarosław Iwaszkiewicz)

Kocham książkę dlatego, że wprowadza mnie w mój własny świat, że odkrywa we mnie bogactwa, których nie przeczuwałem. (Jarosław Iwaszkiewicz)

Kocham książkę nie dlatego, że jest piękna zewnętrznie, ale dlatego, że wprowadza mnie w mój własny świat, że odkrywa we mnie, nie na zewnątrz mnie, bogactwa, których nie przeczuwałem. Dlatego też taką miłością otaczam moją bibliotekę. (Jarosław Iwaszkiewicz)

Książka i czytelnik są parą spojoną węzłami trwałymi, nierozerwalnymi. Spojoną w miłości czy też w nienawiści. Książki bez czytelnika nie można sobie wyobrazić, tak jak i samo pojęcie ,,czytelnik" uzależnione jest od książki. (Jarosław Iwaszkiewicz)

Za książką kryje się autor. Jego pisanie jest więc zawsze listem do czytelnika. Piszemy zazwyczaj listy do przyjaciół. Książka jest listem autora do przyjaciela. (Jarosław Iwaszkiewicz)

Książka i możliwość czytania to jeden z największych cudów naszej cywilizacji. (Maria Dąbrowska)

Ktoś powie, że czytać każdy umie, zaprawdę mało kto czytać potrafi. (Cyprian Kamil Norwid)

...cóż za rzecz przedziwna Czytanie ! - jako gałąź oliwna Lub migdałowy kwiat. (Cyprian Kamil Norwid)

Książki te kto są?...

...Różni znajomi - poczciwi. (Cyprian Kamil Norwid)

A to miej na pilnej pieczy, abyś czytał, kiedy tylko możesz. (Mikołaj Rej)

Książka, nierozdzielny towarzysz, przyjaciel bez interesu, domownik bez naprzykszenia. (Ignacy Krasicki)

Mysz, dlatego że niegdyś całą książkę zjadła, Rozumiała , iż wszystkie rozumy posiadła. (Ignacy Krasicki)

Nie czytaj tych ksiąg, z których gadać śmielej. Ale te , z których robić można wiele. (Franciszek Karpiński)

...czytanie, gdy mu smak, rozsądek przywodzi, cieńczy grubość umysłu, cierpkość serca słodzi. (Frańciszek Zabłocki)

Książki powinni pisać znający potrzeby tych, dla których piszą... (Henryk Sienkiewicz)

Gdy się ktoś zaczyta, zawsze się czegoś nauczy, albo zapomni o tym, co mu dolega, albo zaśnie - w każdym razie wygra...(Henryk Sienkiewicz)

Książka, myśl, słowo, uczucie , czyn... Wszystko razem stanowi dopiero człowieka. (Józef Ignacy Kraszewski)

Biblioteka to przybytek na ścieżaj otwarty, zapraszający każdego w progi. Wejdź gościu i stań się przyjacielem. (Jan Wiktor)

Kto czyta - żyje wielokrotnie, kto zaś z książkami obcować nie chce, na jeden żywot jest skazany. (Józef Czechowicz)

Książka, gdzie na zżółkłej karcie

Prawda jawi się otwarcie:

Pieśń niosąca pokrzepienie

Z pokolenia w pokolenie. (Wiktor Gomulicki)

Książka jest to mędrzec łagodny i pełen słodyczy. Puste życie napełnia światłem, a puste serce wzruszeniem. (Kornel Makuszyński)

...książki, dziwne baśnie, nieprzerwane plotki o życiu rodzaju ludzkiego. (Stefan Żeromski)

,,Czytanie jest dla umysłu tym, czym gimnastyka dla ciała" (Richard Steele)

,,...Przez odpowiednią literaturę dla dzieci kształtuje się przyszłego czytelnika, któremu toruje się drogę do wielkiej poezji, do literatury klasycznej..." (Jan Brzechwa)  

                                                                        

                                                                                opracowała Renata Zawadzka

Lublin ul. Zuchów 1 tel.( 0- 81 ) 534-18-36 autor strony: Renata Zawadzka