Budynki zajmowane przez szkołę

Szkoła nr 21 w Lublinie w ciągu kilkudziesięciu lat swego istnienia kilkukrotnie zmieniała siedzibę:

1911 r. ul. Jezuicka
1914 r. ul. Namiestnikowska (Narutowicza)
1929 r. Al. Długosza
1939-45 r. ul. Dolnej Panny Marii (razem ze szkołą nr 8)
ul.Strażacka (razem ze szkołą nr 9)
ul.Narutowicza (razem ze szkołą nr 7)
ul. Rynek (razem ze szkołą nr 13)
1946 r. Al. Długosza
1956 r. ul. Zuchów 1 (kod 20-047)


HTML 3.2 Checked!