Dzień Bezpiecznego Internetu

Dlaczego Szkoła Podstawowa nr 21 w Lublinie
uczestniczy w  Dniu Bezpiecznego Internetu?

 

W całej Europie 8 lutego 2005r. obchodzony był jako Dzień Bezpiecznego Internetu (Safer Internet Day). To inicjatywa Komisji Europejskiej, mająca na celu zwrócenie uwagi na kwestię bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.

Celem akcji jest uświadomienie dzieciom, rodzicom i nauczycielom do czego najczęściej używa się Internetu. Zadaniem akcji jest również promocja odpowiedzialnej postawy dorosłych oraz prawa dzieci do bezpiecznego korzystania z Internetu.

 

Wprowadzenie

 

Mając na uwadze, że Internet to światowa BIBLIOTEKA, Szkoła Podstawowa nr 21 ma do niej dostęp od 10 lat, znajdując się w gronie pierwszych 40 polskich szkół, które podłączyły się do sieci już w 1994 r. Było to w niecałe 3 lata od symbolicznej daty 17 sierpnia 1991r.- początku polskiego Internetu.

Jakie cele temu przyświecają?

Plusy internetu:

Konieczne jest jednak krytyczne podejście, a w nim uświadamianie niebezpieczeństwa, jakie niesie ze sobą Internet. To wspaniałe narzędzie, ale tylko dla ludzi o szerokich horyzontach myślowych. Oprócz wskazania wartościowych witryn potrzebna jest obserwacja zagrożeń i pożytków z Internetu.

 

Minusy Internetu:

Zalety nowego medium - Internetu - przeważają nad wadami.

Internet w szkole

 

Internet wkroczył do szkoły dając możliwość pełniejszego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez bezpośredni kontakt ze źródłami informacji.

Jak to zrobić, jak przekazać rzetelną wiedzę merytoryczną, omówić mechanizmy i możliwości Internetu oraz pokierować młodym człowiekiem tak, aby nauczyć go zmiany sposobu pracy, nauki przy jednoczesnym pozostaniu sobą? 
Oto refleksje
:

Co można wobec tego robić?

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu przez zakup w najbliższych latach 20 tysięcy komputerów dla szkół, chce obniżyć obecny wskaźnik 26 uczniów na komputer w polskiej szkole do wysokości obecnego wskaźnika w Szkole Podstawowej nr 21 w Lublinie - tj. 10 uczniów na jeden komputer.

Efektem takiego nasycenia komputerami zarówno do zarządzania SP 21 jak i do dydaktyki jest udział uczniów i pedagogów w następujących przedsięwzięciach:

W wyniku analizy sytuacji, w Szkole Podstawowej nr 21 w Lublinie, powołany został 20 osobowy zespół, który pracuje nad budową Wewnątrzszkolnego Systemu Zapewniania Jakości w zakresie  stosowania Technologii Informacyjnej (TI) w placówce.

Obiektem jego zainteresowań są m.in.:

Oświadczenie dla mediów rzeczników prasowych DBI w SP 21:

"Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie oraz ich rodzice i nauczyciele zapoznają się z możliwościami i zagrożeniami, jakie niesie Internet. Zdobywają obszerną wiedzę na temat korzyści płynących z użytkowania sieci, jak również starają się poznać metody bezpiecznego „surfowania” w Internecie.

Akcja  „Dzień Bezpiecznego Internetu” w naszej szkole trwał przez cały luty 2005r.. Przeprowadzone zostały warsztaty dla rodziców na temat bezpieczeństwa dzieci w sieci. Rodzice podpisali umowę zawartą między nimi a szkołą na temat zasad korzystania z zasobów Internetu w szkole. W klasach młodszych został przeprowadzony Dzień Małego Internauty. Uczniowie klas IV, V i VI na godzinach wychowawczych rozmawiali na temat zalet i wad korzystania z Internetu oraz opracowali zasady bezpiecznego korzystania z niego. 10 lutego na apelu Samorządu Uczniowskiego zasady te przedstawiono całej społeczności uczniowskiej w postaci prezentacji multimedialnej.

W dniu 15 marca naszą szkołę odwiedził Prezes Fundacji KIDPROTECT - Jakub Śpiewak, który spotkał się z uczniami i rozmawiał z nimi na temat bezpieczeństwa dzieci w Internecie.

 Mamy nadzieję, że dzięki tej akcji zarówno my jak i nasi rodzice zdobędziemy nową, cenną wiedzę, która ustrzeże nas przed niebezpieczeństwami, a jednocześnie pozwoli nam wykorzystać wszystkie możliwości jakie daje nam Internet – „kopalnia wiedzy” i „miejsce wspaniałej zabawy”.
Podpisali się Rzecznicy medialni (prasowi) Dnia Bezpiecznego Internetu w SP 21: 
Piotr Borkowski, Szymon Marciniak, Łukasz Rzepecki  - uczniowie klasy VI a.

 

            Więcej informacji na te tematy można znaleźć także na stronach:

-Sieci@ki.pl

-Dzień Bezpiecznego Internetu

-Dzieckowsieci.pl
            -Kidprotect.pl 
            -Dla maluchów

-Zagrożenia dla dzieci w internecie
            -
NIFC H Polska
            -Bezpieczny Przedszkolak