Czytelnia

Pracownie komputerowe oraz centrum multimedialne
pozyskane z programu
"Pracownie komputerowe dla szkół"
projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Sala 209
Sala 15