O klubie EURO-21

Historia i działalność naszego klubu

 

Działamy od listopada 2002 r. Klub powstał z inicjatywy nauczycielki kształcenia zintegrowanego Pani mgr Jolanty Porębskiej oraz grupy założycielskiej uczniów klas trzecich, których na początku było zaledwie dziesięcioro.

Wymyśliliśmy nazwę, motto i logo i zabraliśmy się do ustalania celów i zadań, a także opracowania regulaminu.

Głównym celem naszego klubu jest edukacja europejska, czyli:

·        rozwijanie prawdziwie europejskiego ducha członków,

·        poznawanie aspektów geograficznych, politycznych i kulturalnych europy,

·        szerzenie informacji o krajach członkowskich Wspólnoty Europejskiej,

·        rozwijanie współpracy między młodymi Europejczykami

·        zbieranie informacji o instytucjach europejskich, oraz innych międzynarodowych organizacjach,

·        stworzenie ośrodka informacji o Europie.

Działalność Klubu opiera się na ścisłej współpracy-nauczycieli, opiekunów
i młodzieży szkolnej. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach Klubu. Na zajęciach poznaliśmy już symbole Unii Europejskiej: flagę, hymn, walutę, paszport europejski.

Wzięliśmy udział w konkursie plastycznym na logo naszego Klubu. Wszystkie prace zostały wyeksponowane w holu, przy wejściu do szkoły. Pierwsze miejsce zajęła praca Ady Chudzik i Roberta Drozda z kl. IIId.

 Przygotowaliśmy albumy i plakaty o Lublinie i naszej szkole, które nasza Pani zaprezentowała na międzynarodowym kursie dla nauczycieli w Maastricht..

Naszą podróż po Europie-niestety na razie umowna-rozpoczęliśmy od Wielkiej Brytanii. Większość z nas w klasie uczy się języka angielskiego, więc sami uznaliśmy, że poznawanie Europy należy rozpocząć od tego właśnie państwa. Nasza Pani Jolanta Porębska podzieliła nas na zespoły. Każda grupa ma przygotować prezentację wybranego państwa. Liczy się pomysłowość. Będą to albumy, wiersze, piosenki, tańce itp.

Chcąc zainteresować naszą działalnością szersze środowisko organizujemy imprezy otwarte. Była to, na przykład uroczystość oficjalnego rozpoczęcia naszej działalności z udziałem nauczycieli, rodziców, uczniów naszej szkoły. Chcemy, aby nasza szkoła była naprawdę europejska. Mamy już wspaniała pracownię komputerową z dostępem do Internetu, uczymy  się języka angielskiego. Nasza szkoła jest super.

 

 

galeria


powrót do strony głównej