Państwa należące do Unii Europejskiej:

 

Austria

Belgia Dania Finlandia
 

 

 

 

Francja Grecja Hiszpania Holandia
 

 

 

 

Irlandia Luksemburg Niemcy

Portugalia

 

 

 

 

Szwecja

Wielka Brytania Włochy  
       

 

Państwa należące do Unii Europejskiej od maja 2004 roku:

 

Cypr Republika Czeska Litwa Łotwa
 

 

 

 

Słowacja Słowenia Węgry Estonia
 

 

Malta Polska

 

 

Państwa kandydujące do Unii Europejskiej:

 

 
Bułgaria Rumunia Turcja  

 

powrót do strony głównej