Głównym zadaniem Klubu „EURO 21” jest pogłębianie wiedzy europejskiej.
W roku szkolnym 2005/2006 chcemy to osiągnąć poprzez organizowanie różnych działań
i akcji wewnątrz klubu, ale również w szkole czy w miejscu zamieszkania.

Organizowane akcje można podzielić na:

I. Działania w Klubie - polegające na:

1. Opracowaniu planu i sposobu informowania społeczności szkolnej czy lokalnej (gazetka ścienna, ulotki, gazetka szkolna poświęcona tematyce europejskiej).

5. Prowadzenie kroniki klubowej będącej prezentacją osiągnięć klubu i własnej strony internetowej.

II. Działania w szkole - polegające na:

1. Organizowanie obchodów Dnia Europejskiego.

2. Organizowanie "dyskotek europejskich" , "balów przebierańców".

3. Organizowanie wieczorów poezji, baśni europejskich.

4. Przygotowanie "półki europejskiej" w szkolnej bibliotece i siedzibie klubu

5. Prowadzeniu przez członków klubu lekcji europejskich dla uczniów własnej szkoły.

III. Działania pozaszkolne - polegające na:

1. Poszukiwaniu grup wsparcia (w środowisku lokalnym, w szkole) oraz partnerów i sponsorów (władze samorządowe, lokalne kręgi biznesowe).

2. Uczestniczeniu w imprezach o tematyce europejskiej.

3. Nawiązaniu współpracy z klubami lub szkołami z innych państw europejskich, które może doprowadzić do wymiany międzyszkolnej uczniów w ramach programu SOCRATES.

archiwum

powrót do strony głównej