SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KLUBU EUROPEJSKIEGO

EURO 21

Cele ogólne założenia Szkolnego Klubu Europejskiego EURO 21:

·        Poznanie miejsca człowieka w świecie i kryteriów przynależności do określonych grup (rodziny, grupy rówieśników, przyjaciół, narodu, itp.);

·        Poznanie naturalnego i kulturowego dziedzictwa Polski i jej związku z dorobkiem innych krajów, przede wszystkim europejskich;

·        Rozwijanie umiejętności i obserwowania zjawisk występujących w środowisku przyrodniczym i społecznym;

·        Rozwój wyobraźni i myślenia przyczynowo-skutkowego;

·        Uświadomienie potrzeby zdobywania wiedzy i umiejętności związanych z nowoczesną technologią;

·        Rozwijanie umiejętności komunikowania się, w tym również rozumienie i werbalizacja elementów komunikacji niewerbalnej (znaków wizualnych, np. barwy, mimiki, ruchu
i gestu);

·        Kształtowanie umiejętności planowania działań w życiu codziennym;

·        Uświadomienie potrzeby rozwijania zainteresowań i wzbudzanie motywacji do doskonalenia się;

·        Przekazywanie uniwersalnych wartości moralnych.

 

Szkolny Klub Europejski „EURO 21” powstał przy Szkole Podstawowej nr 21
w październiku 2002 r.  Opiekunem Klubu została p. Jolanta Porębska. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas trzecich, przede wszystkim klasy III d.

·        Ogłoszono  i przeprowadzono konkurs na logo Klubu, który wygrali Ada Chudzik i Robert Drozd, uczniowie klasy IIId.. Wszystkie prace zostały wyeksponowane w holu, przy wejściu do szkoły w trakcie trwania Święta Szkoły.Opracowano Statut Klubu

·        Zapoznano członków Klubu z misja i planami na przyszłość.

·        Opracowano szczegółowy plan działań na cały rok, określono dokładnie zadania
i terminy.

·               Odremontowano i urządzono pomieszczenie na siedzibę Klubu, udekorowano  salkę flagami  krajów członkowskich, symbolami Unii.

·        Poznano symbole Unii Europejskiej: flagę, hymn, walutę, paszport europejski, siedzibę Unii.

·        Przygotowano albumy i plakaty o Lublinie i szkole.

·        Założono i prowadzono Kronikę Klubu

·        Odbyło się oficjalne rozpoczęcie działalności Klubu. W trakcie Dnia Europejskiego uczniowie klasy III d przygotowali krótki zarys historii Unii Europejskiej dla uczniów innych klas, zaprezentowali się w strojach narodowych wybranych państw, członków Unii, zorganizowali wystawę prac nagrodzonych podczas konkursu na logo SKE.

·        W trakcie cotygodniowych spotkań zapoznano się z wybranymi państwami Unii (stolice, flagi, znane budowle-zabytki, klimat, obyczaje, potrawy, atrakcje turystyczne, znane osoby, religie, zarys historyczny).

·        Zespół uczniów zebrał materiały, przygotował i opracował album o Hiszpanii, poznano hiszpańskie tańce i piosenki.

·        Zebrano materiały o powstaniu i funkcjonowaniu „EURO 21”, pod kierunkiem
p. Małgorzaty Serwin przystąpiono do opracowania strony internetowej Klubu.

  

Jolanta Porębska

powrót do strony głównej