Harmonogram działań SKE Euro-21 w Szkole Podstawowej nr 21
im. Królowej Jadwigi w Lublinie
na rok szkolny 2005/2006

Ogólne założenia

·         Kształtowanie świadomości europejskiej.

·         Popularyzacja osiągnięć Unii Europejskiej.

·         Popularyzacja idei integracji europejskiej.

·         Rozwijanie wiedzy o mieście Lublinie i regionie.

·         Zwyczaje, historia, położenie, kultura itp. państw unijnych

·         Angażowanie rodziców w życie szkoły.

 

Lp.

Zajęcia

Organizacja i funkcjonowanie

Termin

Uwagi

1

Określenie zasad działania klubu. Przyjęcie nowych członków ( deklaracja członka „Euro-21”) Zajęcia SKE zintegrowane
z zajęciami szkoły.

Wrzesień 2005r.

Nowa karta członka klubu „Euro-21”

2

Przygotowanie „półki europejskiej”
w siedzibie klubu.
Tworzenie oraz uzupełnianie kartotek zawierających informacje o każdym kraju UE. Gromadzenie eksponatów literatury fachowej.

Cały rok.

 

3.

Stworzenie gazetki ściennej, aktualizowanie raz w tygodniu. Grupa uczniów, z których każdy ma przydzielone określone zadanie. Opracowanie planu i sposobu informowania społeczności szkolnej - gazetka ścienna o tematyce europejskiej.     I i II semestr  

4.

Organizowanie  Międzyszkolnych Konfrontacji „Europa bez granic”. Członkowie „Euro-21”, nauczyciele różnych przedmiotów, zaangażowanie rodziców, dyrektora szkoły, zaproszenie gości (Kluby Europejskie ze szkół podstawowych w Lublinie oraz opiekunowie, władze samorządowe, Komitet Rodzicielski). Program, scenariusz, konkurs, zaproszenia.

 kwiecień 2006r.

 

6

Przygotowanie materiałów edukacyjnych na temat Europy
i UE.
Opiekunowie Klubu.

Przeprowadzenie wewnątrzszkolnego testu dla uczniów klas VI „Wiem wszystko
o Unii Europejskiej”

Maj 2006r.

 

7

Udoskonalenie i wdrażanie programu edukacji europejskiej. Opiekun klubu Jolanta Brzozowska-Porębska

I i II semestr

 

8

Aktualizacja strony internetowej „Euro-21”

 

Opiekun klubu Jolanta Brzozowska-Porębska, Anna Stańczyk, Małgorzata Serwin

I i II semestr

 

powrót do strony głównej