KURIER 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROK SZKOLNY 2006/2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 21
im. Królowej Jadwigi w Lublinie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mundurki szkolne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Święto Narodowe Trzeciego Maja

 

Mundurki Szkolne

 

Kącik dzikich zwierząt

 

Spring Song Singing

 

Dolina Rozpudy

 

Kącik młodych poetów

 

Nie jest aż tak źle!!!

 

Jeżycjada – dla każdego

 

Patrząc w niebo...

 

Księżyc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mundurki szkolne… Jedni myślą: przecież to niepotrzebne, a jeszcze inni mówią, że w każdej szkole coś takiego musi być. Oczywiście, mundurki trzeba sfinansować, a muszą to zrobić nasi kochani rodzice. W dużych rodzinach jest to, niestety, wielki koszt.

Przeciwnicy mundurków dowodzą, iż to niepotrzebny, kolejny wydatek, a stroje mogą być niewygodne. Popierający ten wymóg twierdzą, że dzieci biedniejsze nie będą się wyróżniały jak dzisiaj, w niektórych klasach. Jest to także pewien rodzaj dyscypliny - młodzież nie może nosić zbyt prowokujących strojów.

Barbara Klimczak klasa 5 e

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARCHIWUM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga!

Samorząd Uczniowski organizuje KONKURS:

         

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej od września 2007r. w szkołach podstawowych obowiązywać będzie jednolity strój uczniowski.

Ostateczną decyzję, jaki on będzie, podejmie dyrektor szkoły wraz z rodzicami. Zależy nam także na opinii uczniów. To wy codziennie będziecie go nosić. Powinien zatem być funkcjonalny, estetyczny, niedrogi. Przy jego wyborze należy uwzględnić różnice pór roku, rodzaj materiału, fakt szybkiego rośnięcia uczniów, może także inne aspekty Np.: detale różniące poziom kształcenia (kl. I- III a kl. IV- VI).

Ogłaszamy konkurs dla wszystkich klas I – VI na projekt jednolitego stroju uczniów Szkoły Podstawowej nr 21 w Lublinie. Do włączenia się do konkursu należy zachęcić także rodziców!

 

REGULAMIN KONKURSU

 

· Każda klasa powinna przedstawić swój projekt stroju. Koordynatorem opracowania projektu klasowego jest wychowawca. To on omawia z rodzicami i uczniami warunki i kryteria wyboru stroju.

· Uczniowie opracowują projekt plastyczny, zawierający elementy opisu.

· Projekty plastyczne, sygnowane nazwą klasy, w dowolnej postaci: rysunek, plakat, grafika komputerowa itp. należy złożyć u opiekunek SU w terminie do 10 maja 2007r.

Zwycięski projekt zostanie nagrodzony.

 

W imieniu Samorządu Uczniowskiego

redakcja Kuriera 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gazetka nr 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gazetka nr 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gazetka nr 3 ŚWIĘTO SZKOŁY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gazetka nr 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gazetka nr 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gazetka nr 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gazetka nr 7 DBI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gazetka nr 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gazetka nr 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gazetka nr 10