KURIER 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROK SZKOLNY 2006/2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 21
im. Królowej Jadwigi w Lublinie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dolina Rozpudy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Święto Narodowe Trzeciego Maja

 

Mundurki Szkolne

 

Kącik dzikich zwierząt

 

Spring Song Singing

 

Dolina Rozpudy

 

Kącik młodych poetów

 

Nie jest aż tak źle!!!

 

Jeżycjada – dla każdego

 

Patrząc w niebo...

 

Księżyc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dolina Rospudy to najgłośniejszy temat w ostatnich dniach. To miejsce cieszy się popularnością nie tylko z powodu swojej unikalności i piękna, ale także z powodu sporu, jaki wywołał plan budowy obwodnicy w dolinie. Każdy, bez względu na wykształcenie, zawód czy wiek, ma swoje zdanie. Jeśli ktoś z Was w ogóle o tym nie słyszał, to wyjaśnię. Mieszkańcy Augustowa sprzeciwiają się, aby przez Dolinę Rospudy przeprowadzić obwodnicę. Ich argumentem są problemy, które powodują przejeżdżające i zanieczyszczające środowisko samochody. W tym przypadku odmienne zdanie mają ekolodzy. Uważają, że budowa owej ulicy niszczy unikalne gatunki roślin i zwierząt. Przez tydzień „zieloni” manifestowali w Dolinie, w sposób dość oryginalny i jak widać, skuteczny. Zbudowali „obozy” na drzewach, które całkowicie utrudniały ich wycinanie. Jak na razie budowa rozpocząć się nie może, ponieważ Polskę obejmuje zakaz wycinania drzew w okresie lęgowym ptaków. Może i inwestycja nie odbyłaby się w ogóle, gdyby nie fakt, że kontrakt i wyrażenie zgody na budowę podpisano 10 lat temu.

A teraz opowiem Wam trochę o Dolinie. Jest ona jednym z najcenniejszym obszarów torfowiskowych, o naturalnych, nienaruszonych stosunkach wodnych. Objęta jest ochroną ze względu na występowanie unikalnych gatunków roślin i zwierząt.

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARCHIWUM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gazetka nr 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gazetka nr 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gazetka nr 3 ŚWIĘTO SZKOŁY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rospuda zimą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gazetka nr 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gazetka nr 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dolina Rospudy

· stanowi obszar chronionego krajobrazu (od 1989 r.)

· stanowi strefę ciszy (od 1991 r.)

· jest częścią Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 z Dyrektywy Ptasiej, jako Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków - część Ostoi Puszcza Augustowska (od 2004 r.)

· znajduje się na czele tzw. Shadow List – listy obszarów, które wg naukowców i organizacji ekologicznych powinny znaleźć się w sieci Natura 2000 z Dyrektywy Siedliskowej (od 2004 r.)

· jest węzłem o znaczeniu międzynarodowym w Krajowej Sieci Ekologicznej ECONET–PL ze względu na uwarunkowania: geomorfologiczne, hydrologiczne, biotyczne, strukturę krajobrazu oraz istniejące i proponowane obszary chronione

należy do Zielonych Płuc Polski, czyli regionalnego systemu ochrony tożsamości przyrodniczej i kulturowej północno-wschodniej Polski.

Czy doczekamy się tej obwodnicy? Często budowaniu ulic w Polsce towarzyszy sprzeciw i manifestacja. Miejmy nadzieję, że w tym przypadku zwycięży prawo i zdrowy rozsądek.

  Ewa Korybska kl. V E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gazetka nr 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gazetka nr 7 DBI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gazetka nr 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gazetka nr 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gazetka nr 10