KURIER 21

ROK SZKOLNY 2006/2007

1

Szkoła Podstawowa nr 21
im. Królowej Jadwigi w Lublinie

NASZE OSĄGNIĘCIA

Ważne tematy:

Złota, polska jesieni

Nasza patronka Królowa Jadwiga

Przyszła na świat w pierwszych tygodniach 1374 r. jako trzecia i najmłodsza córka Ludwika Węgierskiego i Elżbiety Bośniaczki.

Zajęcia pozalekcyjne w naszej szkole

Przeczytać warto.

O różnych kołach zainteresowań, zajęciach i spotkaniach poza lekcjami.

Gabinety nowej części szkoły

Gabinet wicedyrektora, pedagoga i ...et stomatologiczny.

Nowy gmach naszej szkoły w obiektywie aparatu
Świetlica
Stołówka
Biblioteka
Sale klas I-III
Nowości

Nasze osiągnięcia

Wakacje, wakacje i po wakacjach

Przepraszam, że tak dawno do Ciebie nie zaglądałam. Bardzo dużo się działo - wyjeżdżałam za granicę i zapomniałam zabrać Cię ze sobą.

Jesteśmy dumni:

· Z sukcesów naszych uczniów. W dowód uznania za szczególne osiągnięcia dydaktyczne szkoła została kilkakrotnie wyróżniona przez Prezydenta Lublina;

·
Z informatycznego systemu wspomagania edukacji i zarządzania (od 1996 r.):
- w zarządzaniu szkołą stosowane są wszystkie dostępne programy komputerowe,
- już w 1995 r. szkoła znalazła się w gronie pierwszych 50 szkół w Polsce mających dostęp do światowej sieci INTERNET,
- posiadamy dwie doskonale wyposażone, nowoczesne pracownie komputerowe oraz centrum multimedialne w bibliotece szkolnej,
- już od 1994 r. tworzymy szkolne centrum informacji, w którym wykorzystuje się na szeroką skalę technologię informacyjną; w szkolnym centrum informacji wspomagającym proces dydaktyczny i wychowawczy szkoły utworzony został Lokalny Punkt Informacji Europejskiej;

· Z kultywowania tradycji szkoły:
- Dni Szkoły i Patrona Szkoły, Pasowania na Ucznia, Szkolnych Przeglądów Twórczości Uczniów „Jadwiga", Jasełek i szkolnej Wigilii,
- Dnia Muzyki, Festiwalu Piosenki, Dnia Ziemi, Dnia Dziecka,
- Dnia Sportu, Szkolnego Rajdu Rowerowego;

· Ze współpracy ze środowiskiem;

· Z organizacji konkursów między szkolnych:
- recytatorskiego: POEZJA Z UŚMIECHEM,
- interdyscyplinarnego: BIEGAJĄCY, ŚPIEWAJĄCY PITAGORAS
- matematycznego: TRÓJKĄT;

· Z organizowanych akcji charytatywnych:
-pomocy dla Hospicjum Małego Dziecka im. Małego Księcia w Lublinie,
-akcji „Mikołaj o Tobie nie zapomni", akcji „Gwiazdka dla każdego dziecka" oraz „Pomóż dzieciom przetrwać zimę",
- współtworzenie Funduszu Pomocy Dzieciom;

·
Z przeprowadzanych różnorodnych konkursów szkolnych oraz udziału naszych uczniów w konkursach pozaszkolnych;

· Z organizacji w czasie ferii zimowych i wakacji obozów i kolonii w kraju i za granicą;

· Dwukrotnego zdobycia Znaku Jakości Interklasa;

· Posiadamy certyfikat ISO
9001:2000.

ARCHIWUM

Gazetka nr 1

Gazetka nr 2

Gazetka nr 3 ŚWIĘTO SZKOŁY

Gazetka nr 4

Gazetka nr 5

Gazetka nr 6

Gazetka nr 7 DBI