KURIER 21

ROK SZKOLNY 2006/2007

1

Szkoła Podstawowa nr 21
im. Królowej Jadwigi w Lublinie

NASZA PATRONKA KRÓLOWA JADWIGA

Ważne tematy:

Złota, polska jesieni

Nasza patronka Królowa Jadwiga

Przyszła na świat w pierwszych tygodniach 1374 r. jako trzecia i najmłodsza córka Ludwika Węgierskiego i Elżbiety Bośniaczki.

Zajęcia pozalekcyjne w naszej szkole

Przeczytać warto.

O różnych kołach zainteresowań, zajęciach i spotkaniach poza lekcjami.

Gabinety nowej części szkoły

Gabinet wicedyrektora, pedagoga i ...et stomatologiczny.

Nowy gmach naszej szkoły w obiektywie aparatu
Świetlica
Stołówka
Biblioteka
Sale klas I-III
Nowości

Nasze osiągnięcia

Wakacje, wakacje i po wakacjach

Przepraszam, że tak dawno do Ciebie nie zaglądałam. Bardzo dużo się działo - wyjeżdżałam za granicę i zapomniałam zabrać Cię ze sobą.

Przyszła na świat w pierwszych tygodniach 1374 r. jako trzecia i najmłodsza córka Ludwika Węgierskiego i Elżbiety Bośniaczki. Jadwiga już jako małe dziecko uczyła się nie tylko języka węgierskiego i polskiego, ale również łaciny, włoskiego i niemieckiego.                                                                                                 
Czteroletnia Jadwiga była zaręczona z sześcioletnim Wilhelmem Habsburgiem. Śmierć jej ojca w 1382 roku przekreśliła te plany.
Królowa Jadwiga przybyła do Polski dopiero w 1384.
Nasza patronka już w młodym wieku ujawniła wrażliwość na krzywdy innych,
wzorując się na dwóch świętych kobietach.
15 października w dniu św. Jadwigi odbyła się uroczysta koronacja na Wawelu. Od razu po koronacji wszystkie dokumenty państwowe zaczęto wystawiać w imieniu nowego monarchy - dziesięcioletniej Jadwigi.
W styczniu 1385 roku pojawiło się na Wawelu poselstwo litewskie. Wielki książę Jagiełło w zamian za rękę królowej Jadwigi był gotów przyjąć wraz ze wszystkimi poddanymi chrześcijaństwo i wcielić swe ziemie do Polski.
Królowa Jadwiga zawarła małżeństwo z Jagiełłą 18 lutego 1386, a 4 marca Jagiełło został koronowany na króla Polski. Małżeństwo to i będąca jego następstwem unia były ogromnie ważnymi wydarzeniami - zmieniły cały układ sił w Środkowej i Wschodniej Europie.

W czerwcu 1997 została ogłoszona świętą przez Jana Pawła II.


przygotowały: Ilona Wanatowicz i Małgorzata Gdak

ARCHIWUM

Gazetka nr 1

Gazetka nr 2

Gazetka nr 3 ŚWIĘTO SZKOŁY

Gazetka nr 4

Gazetka nr 5

Gazetka nr 6

Gazetka nr 7 DBI

Tak wygląda najstarsza kronika naszej szkoły. Można ją obejrzeć w szkolnej bibliotece.