KURIER 21

Szkoła Podstawowa nr 21
im. Królowej Jadwigi w Lublinie

Skład Redakcyjny

Skład Redakcyjny:

Marta Basznianin

Monika Sochaj

Małgorzata Gdak

Ewa Korybska

Małgorzata Łazuka

Natalia Sekuła

Kacper Piwowarski

Barbara Kubinowska

Ola Kuchnicka

Barbara Klimczak

Ilona Wanatowicz

Łukasz Podstawka

Bartosz Szuryga

Olek SmętOPIEKUN KOŁA
pani
Aneta Waśkowicz

ARCHIWUM

Gazetka nr 1

Młodzi redaktorzy pełni zapału, chęci do pracy i z uśmiechem na twarzach podczas zajęć.

Gazetka nr 2

Gazetka nr 3 ŚWIĘTO SZKOŁY

Od września 2003 roku w Szkole Podstawowej nr 21 w Lublinie działa koło dziennikarsko - informatyczne. Efektem pracy na tych zajęciach jest internetowa gazetka szkolne Kurier 21. Redakcja składa się z uczniów klas IV, V i VI, którym nie brak zapału i fantazji.
     Podczas cotygodniowych spotkań młodzi redaktorzy zdobywają wiedzę na temat pracy dziennikarza, poznają pojęcia związane z powstawaniem gazety oraz elementy graficzne tworzące stronę gazety. Uczą się pisać wywiady, reportaże, sprawozdania, recenzje, fotoreportaże, artykuły czy reklamy. Uczniowie tworzą teksty kierowane do różnych adresatów, w różnym celu i sytuacji, teksty związane z potrzebami codziennej komunikacji. Samodzielnie dobierają tematykę i tytuły swoich artykułów, opowiadań czy wywiadów.
     Młodzi redaktorzy zapoznają się z programem komputerowym do tworzenia witryn sieci Web - Publisher oraz innymi programami, które są dostępne w naszej szkole. W chwili obecnej samodzielnie przygotowują internetowe strony gazetki z wykorzystaniem tego programu. Dobierają odpowiednio do tematu zdjęcia, obrazki, kliparty, szukają informacji w Internecie, samodzielnie tworzą prezentacje na wybrane samodzielnie lub wskazane tematy.
W poszczególnych numerach
Kuriera 21 można znaleźć informacje związane z aktualnym życiem szkoły, problemami i zainteresowaniami uczniów, istotnymi datami
z kalendarza, opowiadania, relacje z wyjść klasowych, dowcipy, ciekawostki z różnych dziedzin życia, recenzje, itd. Uczniowie przygotowują co roku wydanie specjalne dotyczące święta szkoły.
    Zadaniem koła jest rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej i moralnej uczniów oraz ich indywidualnych zdolności twórczych. Umacnianie ich wiary we własne siły i w zdolności osiągania wartościowych i trudnych celów, stworzenie warunków do rozwoju samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie.

Gazetka nr 4

Gazetka nr 5

Gazetka nr 6

Gazetka nr 7 DBI