HARMONOGRAM EDUKACYJNYCH ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

 

Lp.

Nazwa/rodzaj zajęć

Nazwisko nauczyciela

Termin

Sala

klasy I

  1.  

 

koło recytatorskie

 

p. M.  Koproń

wtorek

15.40 – 16.25

 

s.113

  1.  

koło literackie

p. G. Wójcik

środa

15.40 – 16.25

s.113

  1.  

 

zajęcia plastyczne

 

p. Edyta Łatka

środa

15.40 – 16.25

 

s.114

  1.  

zajęcia artystyczne

p. M. Samborska-Wełna

poniedziałek

14.45 – 15.30

 

s.12

 

  1.  

zajęcia komputerowe

w klasach I

p. dyr. J. Kustra

 

piątek

10.45 – 11.30

 

s.17

piątek

12.45 – 13.30

s.17

klasy II-III

  1.  

 

koło prozdrowotne

 

p. A. Szych

czwartek

14.45 – 15.30

 

s.118

  1.  

 

koło  dla dzieci z ryzyka dysleksji

 

p. M. Dudek

środa

11.40 – 12.25

 

s.117

  1.  

 

koło matematyczne

 

p. M. Dudek

poniedziałek

15.40 – 16.25

 

s.117

  1.  

 

koło przyrodnicze

 

p. J. Sadowska

poniedziałek

12.45 – 13.30

 

s.209

10.

zajęcia komputerowe

w klasach II

 

p. dyr. J. Kustra

p. J. Brzozowska-Porębska

p. L. Kuryło-Słaby

 

wg harmonogramu ujętego w planie lekcji

s17

11.

zajęcia komputerowe

w klasach III

p. dyr. J. Kustra

poniedziałek

11.40 – 12.25

13.50 – 14.35

 

s.17

środa

13.50 – 14.35

12.

 

Klub Europejski

p. J. Brzozowska-Porębska

p. A. Stańczyk

środa

14.45 – 15.30

 

s.17

13.

warsztaty plastyczne

p. M. Szerement

środa

13.50 – 14.35

s.36

czwartek

13.50 – 14.35

14.

zajęcia sportowe

p. Dariusz Bodak

czwartek                           

15.40 – 16.25

sala gimnastyczna