FOTO-sprawozdania ze Spring Day in Europe 2005 w SP 21 w LublinieWideokonferencja z Wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego

 Ogólnoszkolna debata - "W kręgu wartości europejskich"

 Turniej mitologiczny - "U podstaw kultury europejskiej"

 "Gżegżółki w Europie" - zawody sportowo-ortograficzne

 Wiosna 2005 wśród maluchów

 Międzyszkolny konkurs wiedzy o Unii Europejskiej