Fotoreporta¿ z Pierwszego Dnia Wiosny 21 III 2002 r.
    Od nowa