Foklor mojego regionu - finał konkursu!

16 stycznia 2004r. w warszawskim Liceum im. S. Batorego odbyła się uroczystość zakończenia konkursu Folklor mojego regionu oraz wręczenia nagród laureatom. Konkurs organizowany był przez Program Interkl@sa przy wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.

Konkurs, o charakterze ogólnopolskim, skierowany był do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Prace konkursowe, w postaci stron internetowych, wykonane zostały przez zespoły uczniowskie pracujące pod kierunkiem nauczycieli.

Uczniowskie serwisy prezentują folklor regionu, w którym znajduje się szkoła ze szczególnym uwzględnieniem opisu ludowej twórczości artystycznej - czyli muzyki (pieśni i przyśpiewki, tańce, stroje regionalne), literatury (baśnie, podania ludowe, przysłowia), sztuki i zdobnictwa (typowe budynki, skanseny, przedmioty codziennego użytku), a także zwyczajów ludowych. Zebrane materiały są ilustrowane zdjęciami i rysunkami. Każda praca została przygotowana w minimum dwóch wersjach językowych.

Cele konkursu, czyli poszerzenie wiadomości uczestników o folklorze regionu, w którym znajduje się szkoła, udoskonalenie umiejętności zbierania i selekcji informacji na określony temat oraz umiejętności pracy w zespole zostały osiągnięte. Zaprezentowanie zebranych informacji w wybranym języku obcym: angielskim, niemieckim, francuskim lub rosyjskim pozwala dodatkowo na promowanie regionu za granicą.

Zaletą konkursu było także doskonalenie wiedzy i umiejętności informatycznych, zastosowanie różnych technik, w celu otrzymania ciekawej i czytelnej strony WWW. Prace konkursowe wzbogacone są często plikami dźwiękowymi, krótkimi filmami, a także animacjami.

Do konkursu zgłosiło się 71 zespołów szkolnych, jednak wiele szkół nie sprostało wymaganiom konkursu. Ostatecznie 49 szkół zdołało przygotować prace konkursowe (w tym: 11 szkół podstawowych, 20 gimnazjów i 18 szkół ponadgimnazjalnych).

Jury, pod przewodnictwem senator Grażyny Staniszewskiej, oceniając prace konkursowe zwracało uwagę na pomysłowe przedstawienie zebranych wiadomości, zastosowanie technik interaktywnych, dbałość o poprawność językową, a także na sposób opisania materiałów źródłowych wykorzystywanych w pracy konkursowej. Od strony technicznej jurorzy punktowali czytelność i estetykę pracy - ilustracje, kolorystykę, łatwość dotarcia do dalszych informacji, a także szybkość ładowania i poprawność wyświetlania przygotowanych stron.

Sponsorami konkursu są Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, firma MKS Sp. z o. o. producent oprogramowania antywirusowego oraz Wydawnictwo Universitas. Dodatkową nagrodą będzie publikacja uczniowskich serwisów internetowych na platformie Polskiego Portalu Edukacyjnego Interkl@sa (w portalu Eduseek).

Dodatkowe informacje:

http://eduseek.interklasa.pl/artykuly/artykul/ida/3543/idc/1