Fotoreporta┐ z Mini Playback Show 13.03.2001 r.
    Od nowa