1 września 2000 r. po raz kolejny rozpoczął się nowy rok szkolny. Pożegnaliśmy ostatni rocznik klas VIII i obecnie nasi najstarsi uczniowie to szóstoklasiści. Wszyscy spotkali się na uroczystej akademii, gdzie po przemówieniu p. dyrektora Jerzego Piskora zaprezentował się chór szkolny z krótką częścią artystyczną.
Szczególnie gorąco zostali powitani uczniowie czterech klas pierwszych. Razem ze swoimi wychowawcami udali się do swoich sal, gdzie mogli poznać nowych kolegów.

A od jutra znów lekcje!