W styczniu odbyło się uroczyste pasowanie uczniów klas I na czytelników biblioteki szkolnej. Na uroczystym spotkaniu dzieci zapoznały się z regulaminem biblioteki, prośbami książki oraz zasadami wypożyczania książek i czasopism. Dzieci zostały oprowadzone po bibliotece szkolnej. Obejrzały magazyn z książkami i kącik służący do opracowania księgozbioru, wypożyczalnię i czytelnię. Punktem kulminacyjnym spotkania było złożenie uroczystej przysięgi:

"Ja uczeń (uczennica) Szkoły Podstawowej nr 21 w Lublinie

ślubuję szanować książki, korzystać z ich rad i mądrości."

Przeprowadzono krótką "Zgaduj-zgadulę" dotyczącą znajomości regulaminu i zasad poszanowania książek. Za prawidłowe odpowiedzi były nagrody w postaci pięknych, kolorowych zakładek do książek. Ogłoszono również konkurs plastyczny pt. "Moja pierwsza książka z biblioteki". Nagrodzone prace zostały zaprezentowane w gablocie na korytarzu szkolnym. Ponadto utworzą one album, który będzie wykorzystywany na lekcjach w klasach młodszych.

Uroczystą lekcję z pasowaniem przeprowadziła p. Urszula Mitrus.