21 IV 2001 obchodziliśmy w  naszej szkole „Dni Morza” i „Dni  Ziemi”. W tym roku zajęliśmy się Mazurami. Naszą ideą jest prezentacja kultury marynistycznej w najszerszym jej rozumieniu, poznanie wielu regionów Polski i świata, ich problemów ekologicznych. W tym roku zwróciliśmy szczególną uwagę na problem odpadów, segregacji  śmieci i recyklingu. Aby zrealizować tak wielkie przedsięwzięcie corocznie pracuje nad nim grupa nauczycieli różnych specjalizacji pod kierownictwem pasjonata marynistyki, nauczyciela muzyki – Tomasza Misztala. Pani Barbara Siejko przygotowała kronikę historyczną Mazur, panie Anna Szych i Mariola Dudek pytania quizowe dla klas młodszych, panie polonistki recytację „Kroniki Olsztyńskiej” K. I. Gałczyńskiego, a pani  Marianna Szerement konkurs plastyczny i scenografię  na sali widowiskowej. Uczniowie klasy II b pod kierunkiem pani Marioli Dudek przygotowali ciekawą inscenizację nt. ochrony środowiska naturalnego.

Pani Małgorzata Jarosz z klasą Va przygotowała makietę plastyczną Krainy Wielkich Jezior. Wykonanie makiety wymagało wyobraźni i pomysłowości. Pagórki morenowe, misy jeziorne, kremy i ozy powstały z „ciasta” wykonanego z dużej ilości przeczytanych gazet i kleju do tapet. Roślinność (drzewa, krzewy) uczniowie tworzyli z gąbki drobno pociętej i zabarwionej na zielono, domki wyklejały dziewczynki z tektury malowanej na czerwono. W efekcie powstała makieta najpiękniejszego obszaru Pojezierza Mazurskiego, która w przyszłości będzie wykorzystana jako pomoc naukowa na  lekcjach przyrody.  

Odbył się też pokaz mody ekologicznej przygotowany przez uczniów kl. VI pod kierunkiem p. Małgorzaty  Jarosz. Stroje (na różne okazje) wzbudziły ogromne zainteresowanie .

W quizie wiedzy o Mazurach przygotowanym przez  Małgorzatę Jarosz, Joannę Sadowską i Tomasza Misztala  uczestniczyli uczniowie klas IV-VI, którzy wykazali się dużą znajomością faktów..

Oprócz wymienionych wyżej atrakcji, tego dnia mogliśmy obejrzeć wystawę zdjęć i map z obszaru Pojezierza Mazurskiego oraz wystawę prac- zabawek pt. „Zrobić coś z niczego”. Zabawki z odpadów (głównie tektury, papieru i puszek aluminiowych) wykonali uczniowie kl. V pod kierunkiem p. Doroty Jasińskiej i p. Małgorzaty Jarosz.

W tym dniu uczniowie mogli zdobyć wspaniałe nagrody (wędki, podbieraki, materace, płyty kompaktowe z piosenkami żeglarskimi, piłki – w sumie ponad 50 nagród!!!), a  najważniejsze:  uczestniczyć we wspaniałym koncercie zespołu „Shantymen”, który bawił nas piosenkami mazurskimi. Szkoda, że „Dni Morza” i "Dni Ziemi" w SP 21 odbywają się tylko raz w roku!