1 czerwca 127 uczniów przystąpiło do części praktycznej egzaminu na kartę rowerową. Warunkiem dopuszczenia było uzyskanie pozytywnej oceny z wiadomości teoretycznych (przepisy ruchu drogowego, analiza ruchu na skrzyżowaniach, znajomość znaków drogowych, udzielanie pierwszej pomocy). Należało przejechać rowerem wyznaczoną trasę: jazda po prostej w rynnie, slalom między pachołkami, przeniesienie przedmiotu z jednego miejsca na drugie, jazda po ósemce i zatrzymanie w miejscu. Poprawność wykonywania manewrów obserwował pan policjant z "drogówki". Dzieci wykazały się dużymi umiejętnościami jazdy na rowerze i każdy (niektórzy po drobnych poprawkach) zdał egzamin i otrzymał w nagrodę cukierki. Karty rowerowe zostaną wydane do końca roku szkolnego.

Organizatorem egzaminu była p. Iwona Sumorek oraz p. Agnieszka Korczyk i p. Jerzy Hiller.