W styczniu 2001 roku pierwszaki z naszej szkoły zaczęły wypożyczać książki. Aby zachęcić młodych czytelników do częstych odwiedzin w bibliotece p. Monika Adamczyk ogłosiła dla nich konkurs w postaci krzyżówki. Na jej rozwiązanie dzieci miały tydzień i 24.01 o godz. 1230 w czytelni bibliotecznej odbyło się losowanie nagród książkowych za poprawnie rozwiązane hasło.

A oto lista nagrodzonych:

Alek Domański I c
Kamil Pasierbik I b
Paweł Krocz I c
Zuzanna Sitarz I c