We wrześniu p. Monika Adamczyk ogłosiła dla dzieci z klas drugich konkurs czytelniczy. Polegał on na napisaniu kilku zdań o przeczytanej w czasie wakacji książce i narysowaniu portretu ulubionego bohatera. Dzieci miały za zadanie zaprezentować książkę w ten sposób, by zachęcić swoich rówieśników do jej przeczytania. W konkursie wzięło udział 31 uczniów ze wszystkich klas drugich. Na napisanie prac przeznaczono miesiąc i dopiero w październiku rozstrzygnięto konkurs. Uroczyste rozdanie nagród nastąpiło 11.10.2000 r. o godz. 1130 w stołówce szkolnej. Konkurencja była ogromna, prace zaskakiwały pomysłowością reklamy książki i estetycznym wykowaniem. Najpiękniejsze prace nagrodzone zostały książkami, inne zaś segregatorami i dyplomami.

Nagrody książkowe otrzymali:

Marzena Kokowicz II a
Karol Urbanek II b
Bożena Wrotkowska

II b

Agnieszka Bielecka II c
Aleksandra Naumiuk II e
Monika Pacek II e
Basia Paszkiewicz II e
Kasia Todorowska II e
Piotr Goździcki II f
Przemek Dudek II f
Magda Karska II f
Marcysia Skomorowska II f