Dzielnicowy Dom Kultury S. M. "Czechów" w Lublinie organizuje co roku Przegląd Amatorskich Zespołów Artystycznych. W programie przeglądu jest Dzień Literacki - konkurs, który dotyczy promowania młodych talentów, twórców poezji. Pani Urszula Mitrus zgłosiła wiersze członków Koła Miłośników Poezji: Bożeny Wrotkowskiej, Dominiki Wójcik, Sylwii Danielewicz i Dawida Kosteckiego.

Laureatką tego konkursu, zdobywczynią III miejsca i "Brązowej lilii" w kategorii dzieci młodszych została Bożena Wrotkowska, natomiast wiersze Dominiki Wójcik i Sylwii Danielewicz wyróżniono publikacją w okolicznościowym tomiku p.t. "Sezon...na poezję". Dnia 20 kwietnia o godz. 1900 odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu, wręczenie dyplomów i prezentacja nagrodzonych wierszy. Uroczysta gala podsumowująca SEZON odbyła się dn. 27.05.2001r. w Domu Kultury Kolejarza. Wręczono nagrody rzeczowe i tomiki poezji oraz zaprezentowano nagrodzone utwory.