Dnia 25 X 2000r. odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych. Dzieci z klas I a, I b, I c i I d przygotowani przez wychowawców: p. Jolantę Kwiatkowską-Łoś, p. Lucjana Miciuka, p. Jolantę Mrozek i p. Jolantę Porębską w obecności Dyrekcji, zaproszonych gości oraz rodziców uroczyście wypowiedzieli słowa ślubowania:

Przyrzekam być dobrym Polakiem,

Dbać o dobre imię klasy i szkoły.

Będę uczyć się w szkole, jak kochać Ojczyznę,

Jak dla niej pracować, kiedy urosnę.

Będę starał się być dobrym kolegą,

Swym zachowaniem i nauką

Sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

Część artystyczną uroczystości przygotowali uczniowie klasy III d pod opieką p. Grażyny Wójcik. Wszyscy z przyjemnością słuchali piosenek w wykonaniu chóru szkolnego prowadzonego przez p. Tomasza Misztala. Oprawę plastyczną przygotowała sekcja dekoracyjna Samorządu Uczniowskiego pod opieką p. Marianny Szerement.