"Spotkania z książką" to zajęcia z literatury dziecięcej dla klas II i III. W każdy piątek w czytelni dzieci spotykają się z panią Moniką Adamczyk i wspólnie czytają opowiadania, legendy i podania polskich i obcych autorów. Młodzi czytelnicy zapoznają się z postaciami twórców literatury dziecięcej i dyskutują na temat poznawanych utworów, rysują ilustracje do czytanych powieści i opowiadań. Ulubioną formą pracy na zajęciach jest również wymyślanie przez dzieci zakończeń baśni i porównywanie ich z autorskimi zakończeniami utworów. Dzieci bardzo chętnie podejmują również próby pisania wierszy i bajek.