Dnia 7.05.2001 r. o godz. 9.00 rozpoczął się zorganizowany po raz pierwszy w naszej szkole przez panie: Monikę Adamczyk i Urszulę Mitrus Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Poezja z Uśmiechem”. W Konkursie wzięło udział 42 uczniów klas IV –VI z 17 lubelskich szkół podstawowych. Gości, uczestników i ich opiekunów oraz członków jury powitał dyrektor szkoły p. Jerzy Piskor. Konkurs prowadziła p. Urszula Mitrus i p. Monika Adamczyk, które stworzyły miły nastrój. Panowała atmosfera raczej zabawy niż rywalizacji. W przerwie przeznaczonej na obrady Komisji panie zorganizowały skromny poczęstunek dla recytatorów i ich opiekunów oraz spotkanie ze znanym lubelskim poetą Zbigniewem Dmitrocą. Gość prezentował swoją twórczość literacką dla dzieci oraz zapraszając do wspólnej zabawy, „zrobił” uczestnikom Konkursu „małe dyktando”, dyktując teksty swoich limeryków p.t. „Dzięcioł” i „Żaba”. Spotkanie z poetą było niespodzianką. Było też dużą atrakcją dla małych recytatorów, o czym świadczyła długa kolejka po autografy. Wreszcie nastąpiła bardzo oczekiwana chwila – werdykt jury.

Komisja w składzie:

Przewodnicząca:

p. Urszula Osińska – wicedyrektor Dzielnicowego Domu Kultury SM „Czechów”

Członkowie:

p. Joanna Kustra – wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 21

p. Anna Bagłajewska – nauczycielka j. polskiego – Gimnazjum nr 18

p. Teresa Woszczek – nauczycielka j. polskiego – Szkoła Podstawowa nr 21

przyznała:

I miejsce – Kaja Ilczuk – SP nr 4 – za prezentację tekstu J. Brzechwy „Pchła Szachrajka”

II miejsce – Michał Szumski – SP nr 30 – za prezentację tekstu J. Brzechwy „Prot i Filip”

III miejsce – Izabela Kozłowska – SP nr 25 – za prezentację tekstu J. Brzechwy oraz Katarzyna Hus – SP nr 25 – za prezentację tekstu L.J. Kerna „Gucio Gumożuj”.

Wyróżnienia otrzymały następujące osoby:

1. Emilia Targońska – SP nr 4

2. Tomasz Sieńko – SP nr 39

3. Anna Jaruga – SP nr 42

4. Anna Tymczak – SP nr 30

5. Klaudia Irga – SP nr 28

6. Katarzyna Bronisz - SP nr 28

7. Paulina Modrzejewska – SP nr 43

8. Łukasz Karwatowski – SP nr 23

9. Mateusz Głazowski – SP nr 27

Laureaci Konkursu otrzymali nagrody książkowe i dyplomy, a pozostali recytatorzy  pamiątkowe dyplomy za uczestnictwo w Konkursie, a ich opiekunowie piękne imienne podziękowania.