21 czerwca 2001r. o godz. 1700 rozpoczęła się uroczystość pożegnania klas VI. Na sali gimnastycznej zebrali się uczniowie, rodzice, nauczyciele i dyrekcja szkoły. Przemawiał p. dyrektor Jerzy Piskor, przedstawiciel Komitetu Rodzicielskiego p. Teresa Skałecka i przedstawiciel uczniów Dawid Myśliwiec. Sztandar szkoły przekazano młodszym kolegom, a przedstawiciele klas VI złożyli uroczystą przysięgę. Pan dyrektor nagrodził listami pochwalnymi rodziców, których dzieci szczególnie wyróżniły się zachowaniem i nauką. Uczniowie, którzy osiągnęli sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych itp. zostali uhonorowani dyplomami i nagrodami książkowymi. Także członkowie Samorządu Szkolnego i szkolnej gazetki dostali dyplomy w podziękowaniu za pracę na rzecz szkoły. Uroczystość umilił występ chóru szkolnego pod kierunkiem p. Tomasza Misztala i część artystyczna przygotowana przez uczniów kl. IIIc i VIb przy pomocy p. Marty Koproń i p. Ewy Przepiórkowskiej.

Po oficjalnej, uroczystej części spotkania uczniowie klas VI bawili się na  dyskotece.