22 czerwca uroczyście zakończył się rok szkolny.

900 - klasy III i VI otrzymały świadectwa.
900 - na sali gimnastycznej klasy I i II uczestniczyły w uroczystości zakończenia roku szkolnego, a następnie udały się do wyznaczonych sal, by odebrać świadectwa.
1000 - uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas IV i V, a o godz. 1100 rozdanie świadectw.

Podczas uroczystości na sali gimnastycznej p. dyrektor Jerzy Piskor podsumował mijający rok szkolny, wręczył wyróżniającym się uczniom nagrody i życzył wszystkim dzieciom wesołych wakacji. Część artystyczną przygotowali uczniowie klasy Vb pod kierunkiem p. Ewy Chomickiej oraz chór szkolny pod dyrekcją p. Tomasza Misztala.