26 października Samorząd Uczniowski zorganizował dyskotekę. Jej celem (oprócz dobrej zabawy, oczywiście) było zebranie funduszy na "pokój cichych rozmów" (s.29). Dlatego też, oprócz wpływów z biletów (5 zł) zorganizowano sklepik z napojami i słodyczami. Dzięki umiejętnościom handlowym dziewczyn z klasy VIa artykuły sprzedawały się bardzo dobrze. Dyskoteka rozpoczęła się o godz. 1700 . Na sali gimnastycznej odpowiedni do zabawy nastrój stwarzały kolorowe światła, obracająca się kula i dobra muzyka. Wszyscy uczestnicy dyskoteki bawili się bardzo dobrze i po trzygodzinnej zabawie z żalem opuszczali szkołę