Od września 2001 intensywnie rozwija się współpraca między szkolną biblioteką, a biblioteką publiczną. Panie Monika Adamczyk i Urszula Mitrus organizują wycieczki uczniów klas I-V, na których dzieci zapoznawane są z pracą biblioteki publicznej i z jej najciekawszymi zbiorami. Najmłodsi mają możliwość wysłuchania informacji o bajkach i legendach, z których postacie widnieją na ścianach wypożyczalni dla dzieci, natomiast starsi uczniowie biorą udział w konkursach czytelniczych i literackich organizowanych przez dwie biblioteki.

    W ramach współpracy panie M. Adamczyk i p. U Mitrus wzięły udział w obchodach 50-lecia powstania Filii nr 6. Uroczystość odbyła się 29.10.2001 r. Gospodynią uroczystości była p. Wiesława Szymczak, pełniąca funkcję kierownika placówki, wspomagana przez bibliotekarzy: Anetę Kuśnierz, Annę Woroniak oraz Łukasza Łukowskiego.

    Współpraca między naszymi bibliotekami układa się bardzo dobrze. Obie strony są otwarte na wszelkie propozycje, mają mnóstwo pomysłów, a wszystko po to, by zainteresować młodych ludzi książką.