„Gżegżółki przewrót w przód"

Pierwszy Dzień Wiosny 2002 r. był dla klas czwartych okazją do zabawy ortograficznej i sportowej w myśl zasady „z zabawy - nauka".  W turnieju mogli uczestniczyć wszyscy uczniowie klas czwartych, przewidziano bowiem zadania dla drużyn oraz dla kibiców. Ośmioosobowe klasowe drużyny rywalizowały ze sobą bardzo zaciekle, rozwiązując zadania ortograficzne
i równocześnie wykonując ćwiczenia sprawnościowe. Pozostali uczniowie włączyli się do zabawy poprzez aktywne kibicowanie. W kibicowaniu pomagali również rodzice uczniów klasy IV c. Klasy przygotowały ciekawe hasła, wierszyki, slogany reklamujące potrzebę znajomości zasad poprawnej pisownii umiejętności ortograficzne swoich kolegów, przygotowali transparenty, wspólne elementy stroju, okrzyki dopingujące własną drużynę. Zabawa przebiegała w bardzo głośnej, wesołej i sportowej atmosferze. I choć przewidziano w regulaminie punkty karne, żadna drużyna ich nie „zarobiła", ponieważ wszyscy przestrzegali zasad gry „fair play". Wychowawcy klas „ściskali kciuki", skrupulatnie sprawdzali prace swoich podopiecznych i liczyli punkty. Nad całością czuwał sam pan dyrektor Jerzy Piskor.

Organizatorki – Małgorzata Nowosad i Agnieszka Korczyk stawiały drużyny przed coraz nowymi ćwiczeniami i czuwały nad sprawnym przebiegiem zawodów. Całość zaś uwieńczyły drobne nagrody rzeczowe, dyplomy, słodycze, piątki z języka polskiego i w-f oraz następujący werdykt: pierwsze miejsce klasa IV c, drugie miejsce exequo klasy IV a IV b i trzecie miejsce klasa IV d. Gratulujemy!