Dnia 16 kwietnia 2002 r. teatr "ECHO" (grupa starsza) wziął udział w Przeglądzie Teatralnym organizowanym każdego roku przez Centrum Kultury w Lublinie. Aktorzy zaprezentowali tę samą sztukę, którą grali dwa dni wcześniej w SEZONIE. Spektakl "Miejsca rzeczy znalezionych" spotkał się z dużym zainteresowaniem widzów, między innymi uczniów naszej szkoły, którzy licznie przybyli do teatru, by kibicować swoim kolegom.