Dnia 11 czerwca odbyło się w naszej szkole spotkanie ze znaną poetką, autorką książek dla dzieci - p. Wandą Chotomską. Było ona ostatnim, kulminacyjnym punktem projektu dotyczącego tej autorki.

W skład Komitetu Organizacyjnego spotkania wchodziły panie: Mariola Dudek (nauczyciel nauczania zintegrowanego), Monika Adamczyk (nauczyciel-bibliotekarz), Urszula Mitrus (nauczyciel-bibliotekarz).

W spotkaniu uczestniczyły dzieci z klas III oraz I "c". Spotkanie odbyło się na sali gimnastycznej, gdzie zorganizowana została wystawa nagrodzonych w konkursie "Portret Wandy Chotomskiej" prac plastycznych oraz wyeksponowane zostały najpiękniejsze listy nagrodzone w konkursie literackim "Mój list do Wandy Chotomskiej".

Panią Wandę Chotomską powitała p. dyr. Joanna Kustra. Swoje spotkanie z czytelnikami p. Wanda rozpoczęła od zapoznania się z nagrodzonymi pracami plastycznymi i literackimi. Miała również okazję wysłuchać jednego z listów napisanych wierszem przez uczennicę klasy III "b" Bożenkę Wrotkowską. Zarówno cytowany list, jak i inne prace bardzo podobały się gościowi, dlatego p. Wanda niektóre listy i portrety zabrała ze sobą do Warszawy. W czasie spotkania p. Chotomska wręczyła nagrody w konkursie literackim.

W dalszej części spotkania poetka mówiła o swojej twórczości, cytowała niektóre utwory oraz wspomniała o genezie książki "Legendy polskie". Później pytania zadawały dzieci. Dotyczyły one życia, twórczości i zainteresowań poetki. Na zakończenie dzieci wręczyły p. Chotomskiej bukiet róż. Po spotkaniu można było kupić książki oraz zdobyć autograf zaproszonego gościa. Spotkanie na pewno zapadnie na długo w pamięci uczestników.