2 września 2002 r. rozpoczął się kolejny rok szkolny. Uczniowie spotkali się najpierw na pięknie odnowionej sali gimnastycznej, gdzie wysłuchali przemówienia p. dyr. Jerzego Piskora i krótkiego występu chóru szkolnego. Następnie wraz z wychowawcami udali się do przydzielonych sal. Tam po serdecznym przywitaniu wychowawcy podali plan lekcji. Do niektórych klas doszli nowi koledzy i koleżanki. Mamy nadzieję, że szybko zaprzyjaźnia się z resztą dzieci.

Szczególnie miło i serdecznie zostali powitani uczniowie klas pierwszych. O godz. 1100 pierwszaki poznały swoich wychowawców i nowe koleżanki i kolegów. Uroczystość powitania klas pierwszych zaszczycił swoją obecnością proboszcz parafii p/w Wieczerzy Pańskiej - J. Latoń.