14 lutego o godz. 1000 i 1300 na sali gimnastycznej odbył się apel przygotowany i prowadzony przez SU. Na początku przedstawiono zgromadzonym uczniom wyniki klasyfikacji: wyczytano najlepsze klasy i wyróżniających uczniów. Następnie przewodniczący poszczególnych sekcji przeczytali raporty o swoich działaniach. Także przedstawiciele klas I-III zabrali głos: poinformowali swoich kolegów i koleżanki o tym, co działo się w I semestrze w klasach młodszych. P. Karol Wiśniewski wręczył klasom V dyplomy za udział w Mistrzostwach Szkoły w piłce koszykowej. Także te klasy, które aktywnie włączyły się w akcję "Pomóż dzieciom przetrwać zimę" otrzymały podziękowania. Na koniec spotkania przedstawiciele SU powiedzieli o swoich planach na przyszły semestr.