W bieżącym roku szkolnym odbywa się cykl spotkań poświęconych życiu i twórczości Hansa Christiana Andersena. Spotkania odbywają się każdego miesiąca w bibliotece szkolnej i Flii nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego. W spotkaniach bierze udział klasa II c wraz z wych. p. Martą Koproń.

Celem spotkań jest:

przybliżenie dzieciom życia i twórczości baśniopisarza

poznanie przez uczniów różnych form przekazu treści (nagranie filmowe, książka, słuchowisko radiowe)

rozbudzanie twórczej aktywności dzieci

wyrabianie w dzieciach nawyku częstego odwiedzania biblioteki szkolnej i publicznej

Cykl spotkań przewidziano na I semestr nauki. Dzieci z klasy II c spotykają się w czytelni szkolnej biblioteki, gdzie wspólnie z panią Moniką Adamczyk czytają baśnie Andersena, oglądają nagrania filmowe baśni, malują portrety ulubionych bohaterów, rozwiązują zagadki i krzyżówki dotyczące treści poznawanych utworów. Co pewien czas dzieci wyruszają na wycieczkę do biblioteki publicznej. Tam uczestniczą w pogadankach o baśniopisarzu prowadzonych przez panią bibliotekarkę z filii. „Spotkania z Andersenem” podobają się dzieciom, gdyż zajęcia znacznie różnią się od zwykłych lekcji. Dużą atrakcją dla dzieci są również mini konkursy z nagrodami przeprowadzane w trakcie zajęć.